Artykuły z kategorii Nauczyciel i uczeń

Kto chce mnie słuchać – niech słucha

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wydaje mi się, że jest Pan jedynym człowiekiem, któremu odgórnie pozwolono nauczać Kabały…

Odpowiedź: Ja tylko uczę. Kto chce mnie słuchać – niech słucha. Nie mam zaświadczenia wysłanego z „duchowej kancelarii”, w której postawiliby pieczątkę potwierdzającą, że tylko ja mogę nauczać Kabały.

Komentarz: Byłoby nieźle …

Odpowiedź: Nie. To zobowiązywało by ludzi. A gdzie wtedy wolna wola?

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Praca dla wieczności

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nauczyciel może rozpoznać, który uczeń pozostanie lub odejdzie?

Odpowiedź: Nie, tego nie można wiedzieć z góry. Ponadto, to nie ma znaczenia, ponieważ dusza jest ponadczasowa, nieśmiertelna.

Dlatego, kiedy ja napełniam wasze dusze, przygotowuję je do samodzielnej pracy duchowej – mam wystarczająco siły, ponieważ ja, być może jestem jedynym na świecie człowiekiem, który pracuje dla wieczności.

Mówię całkiem poważnie! Mój materiał – to wy, to jest wasze pragnienia, które ja przybliżam do stanu „dusza”, do właściwości obdarzania. Moja praca nie przepada.

Ona daje mi energię, w przeciwnym razie byłbym rozczarowany. Przecież ilu już ludzi od nas odeszło? Przeze mnie przeszły tysiące! Ja nie żałuję i nie przeszkadzam: „Nie chce – niech odchodzi”. Potem człowiek powraca, i gdy jest tutaj – ja na niego wpływam; znowu odchodzi – wpływ z czasem się kończy. Nie ma znaczenia on i tak później przyjdzie, do któregoś z moich uczniów.

Pytanie: Czy cieszy się Pan tym, gdy Pan naucza? Jednocześnie nie oczekuje Pan na żadnych rezultatów?

Odpowiedź: To właśnie jest rezultat. Jest to najbardziej satysfakcjonująca praca – nagroda na miejscu.

Pytanie: Okazuje się, że mógłby Pan nauczać 24 godziny na dobę?

Odpowiedź: Gdyby nie było ograniczeń fizycznych, na przykład ze względu na fakt, że gardło ulega zmęczeniu, to mógłbym.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Uczeń i wolny słuchacz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie jest kryterium tego, czy jesteś – uczniem, czy tylko słuchaczem?

Odpowiedź: Uczeń – jest to ten, kto chce się uczyć u konkretnego nauczyciela, wypełniać to, co on mówi. Dosłownie postępować zgodnie z jego instrukcjami, i tym samym odpowiednio od niego otrzymywać.

A słuchacz jest wolny w swoich działaniach: chcę – słucham, chcę – nie, nie jest zobowiązany do niczego i w żaden sposób – on nie realizuje metody.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Połączenie mimo wszystkich odległości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak przy tak dużych odległościach, które nas oddzielają, przy różnych strefach czasowych utworzyć poważne połączenie między nami?

Odpowiedź: Nie ma żadnego problemu! Nawet jeśli będziemy znajdować się w różnych światach: wy w tym świecie, a ja już w tamtym – pozaziemskim, nie ma to żadnego znaczenia, możemy być  związani między sobą. Uwierzcie mi, tutaj nie ma żadnych ograniczeń!

Nie ma żadnej różnicy, gdzie się znajdujemy. Mam wspaniałych uczniów w Rosji, w Ameryce. Bardzo kocham moich uczniów ze wszystkich krajów Ameryki Południowej. Nieważne, gdzie się znajdują! Czuję ich postęp w rozwoju niezależnie od położenia geograficznego.

Nie myślcie, że ci, którzy znajdują się blisko mnie, są najbardziej zaawansowani. W żadnym wypadku! Oni być może są bardziej zaawansowani w jakiś mechanicznych działaniach, ale to rozpowszechnianie, którym w ostatnim czasie zajmuje się moskiewska grupa i jeszcze kilka grup w Rosji, o wiele bardziej wyprzedziło centralną izraelską grupę. Amerykańskie grupy również wyprzedzają obecnie izraelską grupę i doganiają rosyjską.

Więc nie widzę żadnych przeszkód w moim kontakcie z wami i wszystkich grup między sobą. To zależy tylko od was.

Jeżeli istnieje choćby jakiś mały fizyczny kontakt poprzez środki informacji, Internet, to możemy być stale połączeni. A potem wejdziemy w takie połączenie, które istnieje już na innych płaszczyznach i przedstawia sobą fale innego rodzaju, kiedy będziecie bezpośrednio komunikować się ze mną i będziemy w kontakcie ze sobą, co nazywa się, dusza w duszy. I żadne równoleżniki i długości geograficzne nie będą oddzielać nas od siebie wzajemnie.

Obiecuję wam to! Właśnie tak jestem połączony ze swoim nauczycielem, inaczej bym nie otrzymał od niego dzisiaj tego, co otrzymuję. O takich stanach jest napisane w Księdze Zohar i we wielu innych pierwotnych źródłach.

A teraz nie czujemy połączenia między nami tylko dlatego, że tak w nas działa ukrycie. W rzeczywistości my wszyscy jesteśmy przeniknięci nieskończoną ilością połączeń! Przebudzajmy je między sobą i zobaczycie, gdzie znajdujecie się naprawdę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.05.2016


Pragnienie, ożywiające człowieka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy zachowuje się w nas duchowy zapis przebytej drogi?

Odpowiedź: W nas pozostaje absolutnie cała duchowa informacja tego, co przeszliśmy w historii. I teraz musimy stopniowo przywołać w sobie jej przejaw i realizować go.

Dlatego rozpowszechnianie kabalistycznej wiedzy w pierwszej kolejności powinno dotrzeć do tych, którzy czują z tym bezpośredni związek.

Pytanie: Czy myśli Pan w tym momencie o dziesięciu zaginionych plemionach, które nie wiadomo gdzie się znajdują?

Odpowiedź: Nie, to nie moja sprawa. Moją sprawą jest zająć się tymi, którzy chcą iść naprzód. Stopniowo rozrzucamy wszędzie nasiona wiedzy, żeby wszyscy, którzy chcą oswoić sobie duchową przestrzeń, osiągnąć cel swojego życia, „wejść w Ziemię Izraela”, w prawdziwą rzeczywistość, mogli  zrealizować to teraz, w tym życiu.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że Pana uczniowie, nie Żydzi, w jakiś sposób odnoszą się do zagubionych plemion?

Odpowiedź: Teraz to nie ma znaczenia. Ponieważ, jeśli w człowieku jest pragnienie, to znaczy, że jest on gotowy osiągnąć duchowy świat.

Na kongresy do nas przyjeżdżają ludzie z całego świata, wydają pieniądze i czas, tylko dlatego, aby na kilka dni pobyć z nami. Jest to silne, wysokie pragnienie! Musimy szanować, kochać i czcić ich – nie ich zewnętrzną powłokę, ale dążenie do Stwórcy, które On w nich ożywia.

Pytanie: Kiedy mówi Pan, że kocha Pan człowieka, to czy kocha Pan w nim właśnie ten punkt?

Odpowiedź: Tylko to! Nic więcej! Wszystko inne – to zwierzę, które dzisiaj żyje, a jutro umrze.

Pytanie: A czy ma Pan taką modlitwę, żeby to dążenie kontynuowało swoje życie w człowieku, tak aby on mógł trzymać się za nie z całych sił?

Odpowiedź: Ja trzymam w sobie stałą modlitwę za wszystkich uczniów na ile to możliwe z mojej strony. A reszta już należy do nich. Wolność woli jest dana każdemu, każdy powinien ją zrealizować. A my mamy nadzieję, że nastąpi to u wszystkich na świecie.

Z TV progamu „Tajemnice wiecznej Księgi”, 17.02.2016


Idź i szukaj

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kiedy przyszedł Pan po raz pierwszy do swojego nauczyciela on z pewnością natychmiast wyjaśnił Panu, co jest sensem życia?

Odpowiedź: Jeśli on by mi tak wyjaśnił… Kiedy po raz pierwszy przyszedłem do niego, to po jednej lub dwóch lekcjach zapytałem go, czy znajduję się w prawidłowym miejscu, aby osiągnąć sens życia. Szukałem do tej pory intensywnie i dlatego chciałem wiedzieć, czy warto inwestować w to całe życie.

Odpowiedź była bardzo prosta: „Idź i szukaj. Ja cię nie zatrzymuję, nie wyganiam, ale wiedz, że ty sam musisz sprawdzić i upewnić się, że to jest twoje miejsce“.

On nie starał się przekonywać mnie, że znajduję się we właściwym miejscu, gdzie mogę napełnić duszę i ciało, ponieważ i tak nie uwierzyłbym mu w to. Dlatego on odpowiedział: „Szukaj!”

Z tego zrozumiałem, że naprawdę znajduję się we właściwym miejscu – tam, gdzie cię nie oszukują a nauczają metody duchowego rozwoju. A dalej odkrywasz ją na sobie i sprawdzasz: tak czy nie. W tym jest istota nauki Kabały. Ona daje tobie w ręce narzędzia, ale reszta zależy od Ciebie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.10.2015


Tam, gdzie boli najbardziej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Duchowa droga wiedzie tylko poprzez przeszkody – mój spór z nauczycielem i grupą. Jak mogę się z nimi zgodzić, jeśli widzę, że Pan się myli?

Odpowiedź: To zrozumiałe, że tobie się wydaje, że nauczyciel się myli. Z twojego punktu widzenia i Stwórca się pomylił, urządzając nam takie złożone życie na tym świecie. Czy nie mógł go zrobić beztroskim, sytym i spokojnym?

Ta droga jest skierowana przeciwko twojemu egoizmowi, to znaczy wbrew woli i rozsądkowi. Za każdym razem musisz podnosić się nad przeszkodami, które są sprzeczne z twoim uczuciem i rozumem: jedna za drugą, jeszcze i jeszcze. To są te same punkty, z których składa się duchowa droga, przekształcająca się w „bramę, otwór i wejście“ – w połączenie Stwórcy i Jego stworzenia. „On i imię Jego to jedno“.

Ten krok wykonuje się zawsze powyżej przekonania twojego rozumu – tam gdzie znajduje się następny stopień. Cała reszta jest wokół tego, z czym się zgadzasz: przyjemne wspólne posiłki, towarzystwo przyjaciół, fascynujące podróże – to wszystko nie odnosi się do duchowego! To tylko towarzyszące czynniki mające na celu wyodrębnić przeszkody, jako najważniejsze.

11

Z jednej strony masz normalne życie na ziemi, a z drugiej strony życie w grupie. Wszystko to się kręci, wspaniale pasuje: i z lewej, i z prawej strony. Tylko po środku natkniesz się na kilka przeszkód, z którymi się nie zgadzasz i myślisz: „nic strasznego, jakieś drobiazgi: nie zgadzam się, to się nie zgadzam! Przecież ze wszystkim pozostałym się zgadzam: i z lewej, i z prawej strony, zgadzam się z nimi.“

W zwykłym życiu ożeniłeś się, wspierasz rodzinę, pracujesz, robisz wszystko co niezbędne. I żyjesz życiem grupy, pracujesz razem z przyjaciółmi, płacisz maaser, uczestniczysz we wszystkich wydarzeniach. Jedynie w niektórych szczególnych sytuacjach zderzasz się z takimi momentami, z którymi się nie zgadzasz i nie możesz przez nie przejść. Ale w tym samym czasie idziesz i w lewą, i w prawą stronę bez żadnych problemów. Oczywiście, że nie masz z tym żadnych problemów, przecież tam twój egoizm zgadza się z tym co się dzieje.

Należy wziąć pod uwagę miejsce, gdzie mogą być drzwi, otwór i wejście. I to jest dokładnie tam, gdzie najbardziej boli. Nie chcesz drażnić tych punktów, ponieważ czujesz tam prawdziwe tarcie, jak bolesne ukłucie.

W uczuciach i w rozumie jesteś razem ze wszystkimi. Lubisz się uczyć, mądrze rozprawiać na duchowe tematy, również lubisz spędzać czas z przyjaciółmi, robisz im prezenty, „kupujesz przyjaciela“, zapraszasz z wizytą. Tylko czasami ci się wydaje, że w niektórych sprawach grupa podejmuje błędną decyzje. Ty nie protestujesz, tylko spokojnie czekasz, aż przyjaciele dorosną, zrozumieją i naprawią swój błąd, to znaczy – zgodzą się z tobą. Ty rozumiesz, że innego wyjścia nie ma i więcej nie ma dokąd pójść, zgadzasz się z tym, że to wspaniała grupa i wielka nauką, której nic nie dorówna.

To bardzo powszechna postawa większości uczniów. Ale stopniowo, po kilku latach nauki, zaczynasz czuć i widzieć te przeszkody, które cię zatrzymują. Tam właśnie, w tych miejscach znajduje się wejście, które w przyszłości powinno się otworzyć. To jeszcze nie drzwi, a jednolita ściana. Lecz jeśli pójdziesz wiarą powyżej wiedzy, dostrzeżesz w ścianie drzwi, które natychmiast przekształcą się w otwór i wejście.

Wejście może się odbyć tylko przez takie miejsca niezgody – należy właśnie ich szukać, wybierając z całej reszty! Przecież wszystko pozostałe znajduje się we władaniu twojego egoizmu. Tylko w miejscach spornych możliwe jest przejście w inny wymiar, siłą wiary.

Z lekcji, z listów Baal HaSulama, 13.12.2013


Prywatne lekcje nie pomogą

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy udziela Pan prywatnych lekcji?

Odpowiedź: Ja nikomu nie daję prywatnych lekcji, ponieważ to nie ma sensu.

Człowiek musi pracować w grupie. Tylko w połączeniu ze swoimi przyjaciółmi tworzy system sił, w którym zaczyna czuć i odkrywać wyższy świat.

Dlatego nie ma sensu zajmować się w pojedynkę. Nauka powinna odbywać się jedynie w połączeniu z innymi ludźmi – co najmniej w grupie dziesięciu osób. W prawidłowym połączeniu między sobą zaczniecie odczuwać wyższy świat.

Pytanie: Ale ze swoim nauczycielem zajmował się Pan sam na sam. Co zmieniło się od tej pory?

Odpowiedź: Ja studiowałem według pewnego programu. W historii istnieją takie przypadki. A później niełatwo było mi przestawić się z mojej osobistej nauki na grupową. Rozumiałem, co to takiego, ale osobiście nie pracowałem z grupą. Większość moich studiów odbywała się sam na sam z nauczycielem.

Ale dziś tak nie może być. Weszliśmy w taki historyczny okres, kiedy już cała ludzkość musi  połączyć się i wejść w wyższy świat. Dlatego osobiste nauczanie nie da żadnego rezultatu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.09.2015


Kabaliści i ich uczniowie

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy potrzebne są jakieś specjalne zdolności do poznania kabały?

Odpowiedź: Nie. Tylko pragnienie.

Pytanie: Czy są w naszym świecie ludzie, którzy opanowali wejście w wyższy świat?

Odpowiedź: Oczywiście, dzisiaj w naszym świecie istnieje pewna liczba ludzi, którzy osiągnęli duchowy świat. Ponadto, wielu jest zaangażowanych w nasz system i znajdują się na drodze do poznania.

W przeszłym pokoleniu byli to ci, którzy studiowali kabałę pod przewodnictwem mojego nauczyciela, Rabasza. Wcześniej – ci, którzy zajmowali się kabałą pod przewodnictwem jego ojca, Baal HaSulama.

A jeszcze wcześniej, jeśli zagłębić się w historię, byli to wielcy kabaliści, po których pozostały nam wielkie dzieła. Wszyscy oni zajmowali się odkryciem systemu zarządzania i tym, jak maksymalnie wykorzystać go dla dobra całej ludzkości.

Istnieją jeszcze ukryci kabaliści, którzy nie piszą książek i nie mają uczniów. Ich zadaniem jest nawiązanie kontaktu między naszym i wyższym poziomem. W pierwotnych zródłach nazywają ich 36 ukrytymi sprawiedliwymi. Ale 36 jest to liczba umowna.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.09.2015


Kto może zostać uczniem?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy mogę stać się Pana uczennicą? Z kabałą zapoznałam się w tym roku, czytam książki, oglądam wideo z Pana udziałem, zapisałam się na wirtualne kursy.

Ale interesuje mnie, w jaki sposób określa Pan, czy czlowiek jest gotowy, aby stać się Pana uczniem? Z góry dziękuję za odpowiedź! Myślę, że jest Pan w stanie zobaczyć stopień gotowości człowieka w służeniu Bogu.

Odpowiedź: To człowiek określa sam w swoim sercu. Jeśli naprawdę człowiek ma pragnienie odkrycia sensu życia, to należy je rozwijać w połączeniu z innymi, zajmującymi się tym na naszych kursach. Powodzenia!