Artykuły z kategorii Kabała i religia

Zrobili z Biblii komiks

каббалист Михаэль Лайтман Wiadomość z mediów: The Guardian donosi: chrześcijańskie wydawnictwo Kingstone wydało komiks-adaptacje Biblii. Stworzenie 12-tomowej pracy zajęło około siedmiu lat. W projekcie uczestniczyło 45 ilustratorów. Format komiksu – przeplatanie tekstu i rysunków – pozwala na przyswojenie informacji w skróconej formie.

Komentarz: Ludzie traktują Torę w ramach swojego postrzegania świata, jak coś, co dzieje się na ziemi. Trudno sobie wyobrazić, że Tora mówi o polu siłowym i jego wpływie na nas, jak zmieniamy się pod jego wpływem z zupełnie przeciwnych temu polu, w całkowicie podobnych do niego.

Składamy się z pragnienia otrzymywania przyjemności. Pragnienie to składa się z 613 części. Są one naprawiane z pragnienia otrzymywania przyjemności w pragnienie obdarzania przyjemnością innych, przez wyższą siłę, zwaną wyższym światłem, składającym się również z 613 świateł.

Ogólnie rzecz biorąc, to wyższe światło nazywa się Tora a naprawa pragnienia nazywa się Micwa (przykazanie). Tora mówi tylko o naprawie 613 pragnień. W miarę ich naprawy człowiek zaczyna odczuwać otoczenie w nowych właściwościach – to właśnie nazywa się odkryciem wyższego świata.

Źródło:  https://www.theguardian.com/books/2016/oct/21/kingstone-bible-comic-book-makeover


Trzy religie świata – ich rola i perspektywy, cz. 3

каббалист Михаэль Лайтман Wszystko powróci do swojego źródła

Pytanie: W jaki sposób trzy światowe religie są ze sobą powiązane: judaizm, chrześcijaństwo i islam?

Odpowiedź: Judaizm jest źródłem chrześcijaństwa i islamu. Przecież i Koran i Nowy Testament wyszły ze „Starego Testamentu”, to znaczy z Tory, chociaż w niej zostało dokonanych wiele zmian.

W rzeczywistości chrześcijanie i muzułmanie wewnętrznie czują ten związek. Wyższa siła, zarządzająca tymi trzema liniami, prowadzi ich tak, że w końcu przyjdą do Izraela i będą żądać od niego „powrotu do odpowiedzialnośc”, to jest podniesienia się z tego upadku, w którym on się znajduje.

Upadek nastąpił podczas zburzenia Świątyni i na przestrzeni lat jeszcze bardziej się pogłębiał w miarę dalszego upadku pokoleń, dopóki nie upadliśmy najniżej w naszym pokoleniu, najdalej od duchowego, ze wszystkich pokoleń które kiedykolwiek istniały.

Ze względu na zewnętrzny nacisk islamu i chrześcijaństwa, naród żydowski będzie musiał zjednoczyć się ostatkiem sił i przyciągnąć Wyższą siłę, która nazywa się Tora, żeby ona walczyła za nas.

„Powrót do odpowiedzialności” oznacza ponownie stać się „jak jeden człowiek z jednym sercem”. W takiej formie osiągniemy stan, w którym odkryje się wyższa siła Stwórcy.

Wtedy On będzie walczył zamiast nas i będziemy mogli zmienić i chrześcijaństwo, i islam, i w ogóle wszystkie religie i wierzenia, które istnieją na świecie. Będziemy w stanie pokazać wszystkim metodę prawidłowej egzystencji, która polega tylko na połączeniu, wewnątrz którego odkryjemy Stwórcę i osiągniemy połączenie z Nim.

Połączenie z Wyższą siłą – jest to najwyższy i ostateczny cel całej ludzkości, jak jest napisane:  „Wszyscy poznają Mnie – od małego do wielkiego i Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Takie zjednoczenie narodu Izraela i całego świata wokół niego ze Stwórcą przebywającym wewnątrz tej jedności, jest nazywane Trzecia Świątynia.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 21.01.2016


Kabała: o czym, dla kogo i dlaczego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: O czym mówi Kabała?

Odpowiedź: O tym, w jaki sposób wszyscy powinniśmy się podnieść nad swoim egoizmem, z pomocą dobrej siły natury, światła, stać się dobrym i połączyć się ze wszystkimi w jedno zintegrowane pragnienie.

Ta dobra właściwość darowania i miłości, odkrywająca się między nami, nazywa się „wyższa siła”, ponieważ znajduje się powyżej naszego egoizmu. I ona nazywa się „Stwórca”, ponieważ stworzyła nas w przeciwnej do siebie właściwości, jak jest powiedziane: „Stworzyłem zły początek”.

Pytanie: Dla kogo jest przeznaczona Kabała?

Odpowiedź: Dla każdego, kto odczuwa w sobie dążenie, do odkrycia tajemnicy swoich narodzin, swojego przeznaczenia, sensu życia. Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące studiów Kabały. Tak jest napisane we wszystkich źródłach.

Pytanie: Dlaczego religijni są przeciwko Kabale?

Odpowiedź: Przeciwni są tylko ci wśród religijnych, którzy nie rozumieją celu Kabały, wśród świeckich są również tacy. Ale Kabała nie ma nic wspólnego z religią, dlatego że religia nie ma na celu zmiany właściwości człowieka z egoistycznych na altruistyczne, a tylko stawia go w ramy wypełniania ziemskich zaleceń. To szczegółowo opisuje Baal HaSulam w artykule „Istota religii i jej cel”.


Trzy religie świata – ich rola i perspektywy, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман Wewnętrzna transformacja religii

Trzy religie świata: judaizm, chrześcijaństwo i islam – to bodziec rozwoju ludzkości do dotarcia do prawdy.

Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po całym świecie, obejmując jego większą część: Europę, część Azji (Rosja), Północną i Południową Amerykę, Oceanię, Australię, Nową Zelandię, duże terytoria w Afryce. W porównaniu dochrześcijaństwa, islam nie zajmuje tak dużego obszaru.

Chrześcijaństwo nauczyło ludzkość, że istnieje wyższa siła, do której ​​musimy się modlić i której należy się bać, że istnieje nagroda i kara, ten świat i przyszły świat. Pozwoliło człowiekowi zrozumieć, że ​​każdy znajduje się pod zarządzaniem tej wyższej siły i istnieją szczególni ludzie, znajdujący się z nią w związku, tak zwani „święci”.

Chrześcijaństwu towarzyszy duża liczba zewnętrznych, materialnych atrybutów i praktyk. Chrześcijanie zbudowali mnóstwo kościołów i katedr na całym świecie, które zadziwiają swoją wielkością i wspaniałością, żeby obok nich człowiek poczuł się małym, nieznaczącym i bał się wyższej siły.

Jest to bardzo zmaterializowana forma, daleka od ducha, ale miała ona wpływ na ludzką świadomość, na tych barbarzyńców, którymi byli ludzie. Chrześcijaństwo nauczyło ludzkość bardzo wiele. Muzyka, śpiew, kultura, edukacja, nauka – wszystko to, co odróżnia człowieka od zwierzęcia, rozprzestrzeniło się w chrześcijańskim świecie poprzez religijne kanały.

Wszystkie laboratoria początkowo znajdowały się w klasztorach. Malarstwo, pismo – to wszystko pochodzi od religii. Dlatego chrześcijaństwo okazało bardzo wielką pomoc w rozwoju ludzkości.

Islam pojawił się sześćset lat po chrześcijaństwie i podbił inne obszary świata, gdzie chrześcijaństwo nie doszło i dlatego nie miało na niego wpływu. Rozprzestrzenił się poprzez różne kanały: poprzez szyitów i sunnitów. I w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, islam bardziej zajmował się duchem, a nie materią.

W muzułmańskich meczetach było mniej przepychu: nie ma w nich muzyki, obrazów, złotych ozdób, jak w chrześcijańskich katedrach. Muzułmanie nie mają żadnych „świętych” i „świętych reliktów“. Islam w swej fundamentalnej zasadzie nie jest bałwochwalstwem. Rozwijał się jako duchowa i wewnętrzna nauka, dopóki po wielu transformacjach nie doszedł do tego, że muzułmanie w ogóle pozostawili swoją wewnętrzną naukę, filozofię islamu i sufizm. Wydalili sufich, będących duchowymi liderami narodu.

Religia muzułmańska przeszła wewnętrzny kryzys i zniszczenie, tak jak i chrześcijaństwo, i judaizm. Tylko w judaizmie było to o wiele bardziej wyraźne, ponieważ upadł on z duchowego poziomu w materialny. A w islamie takiego upadku nie było, dlatego że on zawsze znajdował się na materialnym poziomie.

Niemniej jednak islam doświadczył transformacji i jego przywódcami stali sie ludzie, którzy zaczęli nawoływać do przemocy. Islam stał się wojowniczy, zaczął podbijać terytoria i nawracać ludzi na islam. Albo żądano od ludzi okupu za to, by mogli pozostać przy swojej wierze.

Wielu ludzi z tych, którzy odmówili przyjęcia islamu, zostało zabitych. Trwało to przez setki lat, dopóki nie doszliśmy do naszych czasów. W naszych czasach chrześcijaństwo zupełnie osłabło i nie posiada już władzy nad ludźmi. Watykan nie dysponuje realną władzą nad wiernymi, a jest postrzegany bardziej jak teatr.

Natomiast islam rośnie w siłę, dlatego że obiecuje swoim zwolennikom przyszły świat. I ludzie wierzą mu. Zapewnia on człowiekowi jasny porządek i obiecuje za jego wykonanie przyszłe rajskie życie.
Działa na tle całkowitego zniszczenia wszystkich innych wartości na świecie. Dlatego islam tak się zintensyfikował właśnie w ciągu ostatnich 50
lat – w latach ostatecznego osłabienia chrześcijaństwa. Islam próbuje, jakby je zastąpić.

Oczywiście, że nie będzie w stanie tego zrobić, dlatego że są to różne linie: islam – prawa, a chrześcijaństwo – lewa, które nie są wymienne, a zaprzeczają jedna drugiej. Ale w tej konfrontacji między sobą wyjaśnią, że ich prawdziwy wróg – to nie przeciwna strona, ale ktoś pośrodku między nimi, czyli Izrael. Im o wiele łatwiej przenieść ogień na Żydów.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 21.01.2016


Trzy światowe religie – ich rola i perspektywy, cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Przygotowanie do ujawnienia prawdy

Pytanie: Fala uchodźców muzułmańskich zstąpiła na Europę i stopniowo zmienia ją pod siebie, dostosowując do praw islamu. W Niemczech kobietom nie zaleca się chodzić samotnie po ulicach – tylko w towarzystwie mężczyzn.

Dlaczego nachodzi islamizacja Europy i jakie siły stoją za tym?

Odpowiedź: Postrzegam tą sytuację jako część jednego programu rozwoju natury. W ludzkości istnieje stosunkowo pasywna część, taka jak Chiny, Indie, Ameryka Południowa, Australia. I aktywna część – to jest chrześcijaństwo, islam i judaizm. Chrześcijaństwo i islam są silne w swojej materialnej, fizycznej mocy, a judaizm w wewnętrznej, duchowej.

Judaizm jako pierwszy pojawił się w Starożytnym Babilonie, i cały był ukierunkowany na odkrycie Stwórcy stworzeniom tego świata. Praojciec Abraham starał się odkryć wyższą siłę i zrozumieć, dlaczego istnieje świat.

A, gdy odkrył ją, poczuł i wyjaśnił w sobie cały ten obraz, to zebrał wokół siebie innych Babilończyków i zaczął wyjaśniać im, w jaki sposób można osiągnąć to odkrycie.

Wyższa siła ujawnia się w obdarzaniu, miłości, które powstają we wzajemnym zjednoczeniu ludzi. Jeśli chcę odkryć Stwórcę, to powinienem stać się obdarzającym, kochającym. Na miarę zdobycia tej właściwości poczuję, że istnieje wyższa siła, wypełniająca całą przestrzeń, cały ten świat.

Tak Abraham zebrał grupę, która połączyła się między sobą, stała się podobna do dobrej, emanującej siły Stwórcy i dlatego odkryła Go. Grupa ta później przekształciła się w naród Izraela i istniała w tej duchowej postaci, dopóki nie nastąpiło rozbicie. Ona już więcej nie była w stanie utrzymać swojego połączenia i upadła z miłości do bliźniego w bezprzyczynową nienawiść.

To było wewnętrzną przyczyną zburzenia Świątyni, to jest prawdziwym zniszczeniem. Zerwał się związek między nami. A ponieważ duchowa więź między Żydami zniknęła, to zaczęły pojawiać się jej różne zamienniki.

Pojawił się judaizm w formie tej religii, która jest nam dzisiaj znana. Ona nie stawia sobie za cel zjednoczenie ze względu na odkrycie Stwórcy, miłości do bliźniego i wzajemnego poręczenia, jak jeden człowiek z jednym sercem – a po prostu wzywa człowieka do wykonywania określonych fizycznych czynności w naszym świecie (przykazań).

W taki sposób można ocalić Żydowski naród, ale nie można wywieść go z wygnania, to jest wznieść się z powrotem do jedności, w której odkrywa się Stwórca, wypełniając całe nasze życie.

Dlatego oprócz judaizmu powstały jeszcze dwie gałęzie: chrześcijaństwo – lewa linia i islam – prawa linia. Judaizm w odniesieniu do nich jest środkową linią, ale tylko na materialnej płaszczyźnie tego świata.

Te trzy linie: judaizm, chrześcijaństwo i islam są powołane do tego, aby zatroszczyć się o ludzkość i rozprzestrzenić się po całym świecie, aby rozwinąć ludzkość do takiego stanu, kiedy będzie w stanie przyjąć tę wiedzę, to podejście, tę ideę o odkryciu jednej wyższej siły poprzez podobieństwo do jej właściwości. Siła ta jest dobra, emanująca, kochająca, niosąca dobro – i takim samym powinien stać się człowiek po to, aby ją poczuć.

Dlatego musimy postrzegać w trzech głównych religiach, i w ogóle we wszystkich religiach i wierzeniach, których na świecie jest niezliczona ilość, pewnego rodzaju przygotowawczy etap na ludzkim poziomie. Religie rozwijają ludzkość, czynią ją kompleksową, bardziej złożoną, wprowadzającą pojęcia dobra i zła, duchowego i ziemskiego, tego świata i przyszłego świata, wynagrodzenia i kary.

I choć to wszystko jest strasznie skomplikowane i nikt nie rozumie, co powoduje powstanie masy różnych wierzeń i metod, niemniej jednak ludzkość, jakby gotuje się na małym ogniu i powoli dojdzie do gotowości przyjęcia prawdziwej metody.

Wewnątrz ludzkości istnieje egoistyczne pragnienie, czyniąc ją przeciwstawną do Stwórcy. I dlatego bez takiego wstępnego przygotowania nigdy nie moglibyśmy zmienić się w swoje pełne przeciwieństwo i stać się podobnymi do wyższej siły. Dlatego w trzech religiach świata istnieje bardzo ważna rola w tym świecie – przygotować cały świat do odkrycia prawdy.

Ciąg dalszy nastąpi …

 Z rozmowy o nowym życiu, 21.01.2016


List do Papieża

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Papież Franciszek – niezwykła osobowość. Na spotkaniu w Monachium powiedział: „Jednym z bolesnych problemów Europy są niewidzialne ściany, które dzielą kontynent przenikając na wskroś ludzkie serca – ściany, stworzone z lęku i agresji, braku zrozumienia ludzi innego pochodzenia, i innych przekonań religijnych.

Te ściany są zbudowane z politycznego i gospodarczego egoizmu, z brak szacunku do życia i godności każdego człowieka“.

Czy nie jest niebezpieczne to stwierdzenie o nieuznaniu przez człowieka innych przekonań religijnych?

Odpowiedź: Nie, to nie jest niebezpieczne. On po prostu stwierdza fakt. Wewnątrz religii istnieją tysiące różnego rodzaju „ścian”. I jeśli, powiedzmy, między chrześcijanami a muzułmanami jest oczywiste, co to jest za ściana, to wewnątrz każdej z religii płoną znacznie silniejsze emocje.

Komentarz: Zdaniem Papieża: „Europa powinna zastanowić się i zadać sobie pytanie: czy jej wielkie chrześcijańskie dziedzictwo należy tylko do muzeum, czy też jest jeszcze w stanie natchnąć kulturę i darować swoje skarby całej ludzkości?”

Odpowiedź: Europa – jest to zmęczony kontynent. Martwa Europa do niczego nie jest zdolna!

Komentarz: Dalej on powiedział: „Jedność jest podobna do rodziny, która jest bardziej zjednoczona, im swobodniej i bez lęku każdy z jej członków może być samym sobą. Jeśli cała Europa ma być rodziną narodów, to należy umieścić w centrum ludzką osobowość, stać sie otwartym, gościnnym kontynentem, a także promować współpracę na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i kulturalnej“.

Odpowiedź: Bardzo dobrze! Prawidłowo powiedziano. Ale oprócz papieża może to powiedzieć jeszcze półmiliarda ludzi w Europie. Ważne, czy mają metodę realizacji tych słów? Jeśli nie, to wszystko to – są tylko piękne frazy. My siedzimy nad własną mogiłą i płaczemy.

Europa nie ma wiary we własne siły, a co najważniejsze – wiary w metodę naprawy, w zmiany. Dlatego Ojciec Franciszek po prostu siedzi i opłakuje Europę. On poprawnie patrzy na wszystko, mówi prawidłowo – ale co dalej?

Papież – jest duchowym przywódcą nie tylko Europy a jeszcze miliarda ludzi! Gdzie jest ich metoda wychowania?! On jest w zasadzie wyrocznią, głową ogromnej wychowawczej maszyny!

Kiedyś rozwój ewolucyjny zrobił z dzikusów chrześcijan. Teraz należy z chrześcijan zrobić właściwych ludzi, którzy łączą się między sobą w jedności, upodabniając się do natury i przedstawiąjac sobą jedną harmonijną całość między człowiekiem i naturą. Wtedy wszyscy zaczną odczuwać szczęście, równowagę i na tym kontynencie nastanie pokój.

Komentarz: Papież właśnie tak mówił: „Jedność jest podobna do rodziny“.

Odpowiedź: Rzeczywiście, społeczeństwo musi żyć, jak jedna ogromna rodzina. Papież ma rację, że tego nie ma w Europie. Ojcowie Wspólnoty Europejskiej nie mieli takiego celu. Ale on teraz może pokazać im tę drogę. Przed nim cała Europa, cały kontynent. On może zwrocić się do nich, jako ich duchowy przywódca.

Dlatego musimy do niego napisać, wyjaśnić i dosłownie wyłożyć przed nim szereg apeli, dokumentów, materiałów. To powinno być jego odwołaniem się, apelem do Europy.
A po co jeszcze istnieją Żydzi? Aby pomóc Papieżowi prawidłowo zwrócić się do swojego europejskiego stada. Przecież pochodzi to z tego samego źródła, z którego powstało kiedyś całe chrześcijaństwo.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 04.07.2016


Bezwzględny warunek

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego wszystkie wiary się nie połączą, tylko przyciągają do siebie?

Odpowiedź: Ponieważ wszystkie wyznania i religie są absolutnie egoistyczne.

Spójrzcie przez ile tysięcy lat kontynuowane są wojny i ataki religijne, które nie ustają po dziś dzień. Szczególnie w judaizmie. Ile pojawiło się religijnych partii i ruchów, i wszystkie nastawione są przeciwko sobie wzajemnie.

Religie – to wytwór egoizmu człowieka, dlatego nic dobrego oczekiwać od nich nie można.

W rzeczywistości jest to opium dla narodu.

Religie nie wdrażają zasady „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego“. Gdzie widzisz, żeby to przykazanie było realizowane? W czym?

Dlatego Kabała z religiami nie ma nic wspólnego. I w tym jest problem – mamy ogromną rozbieżność interesów ze wszystkimi organizacjami religijnymi. Przecież one wszystkie wierzą w to, że dzięki mechanicznemu wykonywaniu czynności człowiek zapewni sobie przyszły świat.

Kabała zaś mówi, że w takim przypadku człowiek nie osiągnie przyszłego świata: pozostanie on egoistą i nie podniesie się wyżej swojej egoistycznej natury – jaki on może mieć przyszły świat? Przyszły świat – to świat altruizmu, który on buduje będąc na tym świecie, poprzez wdrożenie zasady „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego“. Wychodzi na to, że religia po prostu kupuje ludzi i nic więcej.

Komentarz: Interesujące, że ludziom studiującym Kabałę nic nie przeszkadza pozostawać w swojej religii.

Odpowiedź: Kabałą może się zajmować każdy, kto chce, niezależnie od wyznania. O tym pisze Baal HaSulam w książce „Ostatnie pokolenie“. To nie przeszkadza człowiekowi. On może spokojnie wykonywać swoje zwyczaje, ale wewnętrznie powinien się przestawić na altruizm, wznieść się ponad swoją egoistyczną naturę. Właśnie to odróżnia Kabałę od religii!

Wszystko pozostałe to tradycja. Można ją wykonywać lub nie – wasza sprawa.

Wznieść się ponad swój egoizm to absolutny warunek Kabały!

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.03.2016


Rozwiane mity na temat Kabały, część 7

каббалист Михаэль Лайтман Czy Kabała związana jest z religią?

Pytanie: Czy Kabała związana jest z religią?

Odpowiedź: W artykule „Istota religii i jej cel” Baal HaSulam mówi o tym, że „religia” – jest to odkrycie Stwórcy, wyższej siły, działającej w całym wszechświecie. Do tej definicji odnosi się tylko nauka Kabały, ponieważ jest to jedyna metoda zajmująca się odkryciem Stwórcy stworzeniom.

Tylko Kabała – jest to prawdziwa „religia”. A wszystko pozostałe, jak je przyjęto nazywać „religie” i wierzenia nie są w rzeczywistości religią.

Pytanie: Jak nauka Kabały jest związana z tymi „religiami”?

Odpowiedź: Nie ma żadnego związku między religiami i Kabałą. Wszystkie one powstały już po tym, jak Kabała została ukryta, czyli po zburzeniu Świątyni. Do zburzenia Świątyni cały naród Izraela znajdował się w duchowym poznaniu, w odczuciu wyższej siły. Ale potem upadł z poziomu duchowego, z miłości bliźniego w bezpodstawną nienawiść i to się nazywa wyjściem na wygnanie od poznania Stwórcy, wyżej siły.

Dzięki braterskiej miłości oni osiągnęli wyższą siłę a bezprzyczynowa nienawiść doprowadziła ich do ukrycia i dlatego ten stan nazywa się wygnaniem lub upadkiem. Dlatego, aby kontynuować życie w warunkach ukrycia, kabaliści wprowadzili zastępstwo i w miejsce nauki Kabały stworzyli judaizm, z którego potem wyszło chrześcijaństwo a później Islam.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Rozwiane mity na temat Kabały, część 6

каббалист Михаэль Лайтман Błogosławieństwo i złudzenie

Pytanie: Jakie znaczenie mają wszystkie możliwe amulety, talizmany, błogosławieństwa?

Odpowiedź: Wiara w amulety i błogosławieństwa – to jest wielkie złudzenie. Przedmioty te nie mają żadnego związku z Kabałą. Jak można błogosławić człowieka słowami, jeśli jedyne błogosławieństwo – to zbliżenie się człowieka do Stwórcy?

Jeżeli człowiek wypełnia działania darowania i dąży do miłości bliźniego, to otrzymuje dodatkowe światło z góry, o nazwie „ błogosławieństwo”, które przywraca go do źródła. Lecz niemożliwym jest tak po prostu rozdawać innym błogosławieństwo.

Kiedyś Baal Szem Tow napisał pod przymusem błogosławieństwo dla jakiegoś człowieka nie pozwalając mu otworzyć i przeczytać napisanego. A kiedy on już po śmierci Baal Szem Towa otworzył jednak ten zapis, to zobaczył, że on napisał w nim tylko swoje imię: Izrael.

Wśród prawdziwych kabalistów nie jest przyjęte rozdawać błogosławieństwa. W autentycznych kabalistycznych księgach: Księdze Stworzenia, Księdze Zohar, Tanach nie ma żadnej wzmianki o amuletach i błogosławieństwach. Błogosławieństwo człowiek otrzymuje od Stwórcy.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Prawda o trzech religiach świata, część 3

каббалист Михаэль Лайтман Początek – w artykule Prawda o trzech religiach świata, część 1

Pytanie: W czym przejawia się szczególny charakter każdej z trzech światowych religii?

Odpowiedź: Judaizm – jest to dość pasywna nauka, która z trudem przyjmuje do siebie i tylko tych, którzy zgadzają się z pełnym wypełnianiem jej zaleceń. Chrześcijanie są bardziej aktywni, przyciągając ludzi do swojej wiary.

U muzułmanów istnieje przekonanie, że islam powinien stać się jedyną religią na całym świecie. Twierdzą oni, że nie może być innej wyższej siły, oprócz tej, którą oni sobie wyobrażają, to jest Allaha i Mahometa – jego posłańca. I to zdanie starają się ustanowić na całym świecie.

Różne nurty muzułmańskie jednoczą się w tej globalnej zasadzie i w tym samym czasie rozpadają się, dlatego że każdy ma swoje zdanie, w jaki sposób doprowadzić cały świat pod sztandar islamu. Jeden nurt dąży do tego celu bardziej łagodnymi metodami, inny – bardziej surowymi, jedno mniej ortodoksyjnie, inne – bardziej. Ale w końcu, wszystkie one mają tendencję, do tego, aby rozprzestrzenić islam wokół całej kuli Ziemskiej.

W tym zawiera się ich praca i w ten sposób rozprzestrzenili się oni w Oceanii, na Filipinach, w Indonezji, na rozległych terytoriach w Afryce w ciągu ostatnich stu, dwustu lat. A w dzisiejszych czasach rozpoczęła się inwazja islamu na Europę. Według statystyk każdego dnia setki ludzi w Europie przechodzi na islam.

Europa jest tak atrakcyjna dla muzułmanów, dlatego że uważają ją oni za kulturalne centrum świata i przykład dla wszystkich innych. I jeśli zrobią to światowe centrum – centrum islamu, to w ten sposób podbiją cały świat.

Ameryka jest źródłem siły, a Europa – to centrum ideologii, kultury. Nadejdzie czas, że muzułmanie dobiorą się również do Ameryki, oni już zaczynają się tam wzmacniać.
Europa jest słaba, zestarzała, nie mająca siły walczyć z najazdem islamu. Dlatego jest to tylko kwestia czasu – wkrótce cała Europa będzie tylko w zielonych kolorach.

Pytanie: Jak młodych Europejczyków może przyciągać tak brutalny, ekstremistyczny ruch, jak radykalny islam?

Odpowiedź: Ludzie ciągną do siły. Jeśli nie lubię silnego, to przynajmniej boję się go. Strach zmusza mnie przyłączyć się do niego i mimowolnie zaczynam go usprawiedliwiać. Zaczynam patrzeć jego oczyma na cały świat i chcę, aby świat przyjął mnie tak, jakbym należał do tej potężnej siły.

Okazuje się, że zabijaniem ludzi w strasznym okrucieństwie, jak to się dzieje obecnie w Iraku, radykalny islam czyści sobie tym terytorium na całym świecie, na którym może rozprzestrzeniać się. Im większe jego okrucieństwo i bezwzględność, tym więcej ludzi boi się go i chce zbliżyć się do niego.

Strach ma ogromną siłę przyciągania. Lepiej dołączyć się do zastraszającego wroga, gdyż w przeciwnym razie jestem przeciwko niemu – a ja tego nie potrzebuję.

Dlatego mnóstwo młodych Europejczyków jest gotowych stać się muzułmanami, na co wymagane są zaledwie trzy minuty. I choć w ten sposób człowiek zobowiązany jest radykalnie zmienić całe swoje życie, on czuje w tym światło, bo teraz ma cel życia, którego Europa nie była w stanie mu dać. Zamiast umierającej kultury, tracącej całą moc, on otrzymuje twarde instrukcje i jasne życiowe postawy.

Człowiek rozumie po co żyć, czuje siłę, ramię sojusznika i dlatego czuje w tym smak, i zgadza się pójść na to. Islam czerpie swą siłę z połączenia ludzi. Według nauki Kabały nazywa się to klipa (siła nieczysta) prawej linii.

Prawa linia – to darowanie, czyli muzułmanie przedstawiają się jako ludzie, wzywający do dobrych stosunków, ducha jedności, zjednoczenia i wzajemnej pomocy. Oni dają człowiekowi poczucie ciepła. W ich zachowaniu jest wewnętrzne ciepło i chociaż jest ono zwodnicze, lecz ludzie je czują.

I to jest bardzo przyciągające dla młodych Europejczyków, którzy czują zimno w zgrzybiałej Europie i kompletną obojętność wobec siebie. Każdy z nich czuje się odizolowanym, samotnym, nie miejącym ani siły, ani celu w życiu, żadnych podstaw, kompletnie zagubionym. I dlatego zgadza się wejść w ramy islamu, który mimo swojej surowości, daje poczucie przynależności do ciepłego nurtu, mającego jasny cel. A to jest bardzo atrakcyjne.

Albo będzie to przyciągać Europejczyków w przeciwną stronę – do reżimu nazistowskiego: jedno z dwóch. Faszyzm jest oparty na tej samej zasadzie wspólnego zjednoczenia i jasnego celu. Nie ma znaczenia, za pomocą czego osiąga się jedność i jaki jest cel, ale to przyciąga ludzi.

Człowiek lubi znajdować się w zorganizowanym tłumie z jasnymi i zrozumiałymi celami. Czuje wokół wsparcie takich samych, jak on idących razem w tym samym kierunku. To budzi pewność określa cel, ramy życia. A bez tego on żyje, jakby w pustej przestrzeni, bez wyraźnego ukierunkowania i może swobodnie poruszać się w dowolnym kierunku, gdzie zechce.

Pytanie: A inne religie nie mogą zapewnić człowiekowi tego samego?

Odpowiedź: Judaizm nie może zapewnić szerokiego wsparcia, ponieważ przekazywany jest indywidualnie i nie jest zainteresowany poszerzaniem. Jeszcze na razie Żydzi nie przechodzą do islamu, ale w przyszłości może stać się to faktem. Podczas gdy chrześcijan w Europie prawie nic nie powstrzymuje od tego, ponieważ współczesne chrześcijaństwo nie dysponuje siłą.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 31.08.2014