Artykuły z kategorii Kabała i inne nauki

Przyszłość nauk

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy kabalista w 2017 roku może odróżnić naukowe fakty od fikcji i zniekształceń pseudonauk? Czy będzie w stanie zobaczyć lub poczuć to, jak naprawdę zbudowany jest fizyczny świat?

Odpowiedź: W rzeczywistości kabalista nie ma wiele wspólnego z nauką naszego świata. Chociaż Kabała – to nauka, ale nauka o wyższym świecie!

Nasz świat jest odbiciem Wyższego świata i w nim odzwierciedlają się skutki tego, co dzieje się w świecie duchowym. Pomimo tego, nie ma wyraźnego związku pomiędzy nauką naszego świata i Kabałą, dlatego że w materialnym życiu panują egoistyczne prawa komutacji, a w Kabale są one zupełnie inne.

Ponieważ dzisiaj nauki o naszym świecie osiągnęły praktycznie swoje granice – impas, w którym znajdują się wszystkie rodzaje rozwoju, oprócz technologii – to następny etap rozwoju nauki może być tylko w Kabale, gdy człowiek zmienia siebie i tym samym zmienia się jego nauka, czyli postrzeganie przestrzeni, świata. A jeśli on sam się nie zmienia, to w tych granicach, w których on dzisiaj istnieje, jego wiedza pozostaje nadal ograniczona.

Dlatego nie sądzę, że ziemska nauka będzie się dalej rozwijać. Może tylko do pewnego stopnia, dopóki nie wypełni wszystkich ludzkich granic. A technologie będą się rozwijać coraz bardziej. Można przewidzieć ich rozwój na wiele lat do przodu, ale nie jest zrozumiałe, co to da ludzkości.

Człowiek rozczarowuje się szybciej niż zaczyna tworzyć dla siebie nowe „zabawki”, dlatego że one nie dają mu wyjścia z ograniczenia naszego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.01.2017


Rozwiane mity na temat Kabały, cz.10

каббалист Михаэль Лайтман Mistycyzm, czy nauka?

Pytanie: Jak bardzo by mnie przekonywali, że Kabała – to nauka, nadal wydaje mi się, że jest mistycyzmem. Nie rozumiem, co jest w niej naukowego?

Odpowiedź: Badamy nasz świat za pomocą pięciu cielesnych organów zmysłów, danych nam od urodzenia. Na tym opierają się wszystkie nauki i cała nasza wiedza o tym świecie.

Ale istnieje jeszcze inna rzeczywistość, którą zaczynamy odkrywać dopiero od niedawna z pomocą nowoczesnej fizyki. Odkrywamy, że istnieje jakaś rzeczywistość poza możliwościami naszego poznawania, która zdaje się być wyższym światem, wyższym wymiarem.

Ona zakłada istnienie powyżej czasu, ruchu, przestrzeni, powyżej wszystkich ziemskich ograniczeń, poza naszym Wszechświatem. Tej rzeczywistość nie możemy poczuć, ponieważ nie jesteśmy do niej stworzeni, nie mamy odpowiednich organów zmysłów.

Dlatego nauka Kabały nosi taką nazwę, ponieważ uczy, jak otrzymywać („Kabała” w tłumaczeniu oznacza „otrzymywanie”). Przede wszystkim ona buduje w nas nowe organy percepcji. One różnią się od zwykłych organów zmysłów tym, że wychwytują materię nie wewnątrz siebie, a z zewnątrz.

Pięć sposobów postrzegania naszego świata w cielesnych organach zmysłów nazywane jest: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. A postrzeganie wyższego świata, które jest powyżej zwyczajnego fizycznego, odbywa się w pięciu właściwościach, które nazywają się: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut.

Tworząc w sobie te nowe właściwości z pomocą nauki Kabały, zaczynamy czuć nowy świat, który nazywamy wyższym światem. Na miarę jego odczucia zaczynamy w nim żyć do takiego stopnia, że nawet jeśli nasze ciało umiera w tym świecie i my przestajemy poprzez nie widzieć i czuć nasz świat, pozostajemy żywi w wyższym świecie, który nauczyliśmy się odczuwać właśnie podczas życia w swoim ciele.

Jeśli nie udało nam się osiągnąć wyższego świata, to ponownie rodzimy się w tym świecie i otrzymujemy możliwość w trakcie swojego życia odkryć wyższy świat, żeby pozostać w nim wiecznie żywymi.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Znajdujemy się w matrixie

каббалист Михаэль Лайтман Replika: Bank of America Merrill Lynch (BAML) ocenił prawdopodobieństwo istnienia matrix. W liście, który analitycy banku rozesłali swoim klientom, mówi się, że z prawdopodobieństwem od 20% do 50% już żyjemy w matrixie. To jest świat, który uważamy za realnym, w rzeczywistości jest wynikiem symulacji komputerowej.

Odpowiedź: „Już żyjemy”, a wcześniej nie żyliśmy? Ludzkość jest taka naiwna, myśli, że cały czas odkrywa coś nowego! Nareszcie to ustaliła.

Istnienie tak zwanego matrixu mówi o tym, że podlegamy jednemu prawu Natury. Jesteśmy do niego mocno przykuci. Każda nasza komórka, każda myśl, każde pragnienie, wszystko jest w naturze.

I człowiekowi wysłana jest jakaś myśl, zanim on pomyśli; dowolne pragnienie formuje się w nim już przed tym, zanim on coś zechce. Przed tym zanim on zrobi jakiś ruch, w organizmie kumuluje się energia, aminokwasy, elektryczność i wszystko inne, dyktując mu kierunek. Człowiek sam nie robi nic! W najlepszym wypadku czuje, że się porusza. Ale w rzeczywistości to nim poruszają.

Odkryć, kto porusza człowiekiem – właściciela matrixu – jest właśnie zadaniem kabalistów.

A dlaczego miałoby być inaczej?! Nieożywiona, roślinna, zwierzęca, ludzka natura rozwija nas, wszystkie komórki, wszystko dookoła. Jak to możliwe, żebyśmy nagle byli odseparowani?! Dlaczego?! Zniknęło zarządzanie?! Przepadła siła rozwoju?! Nagle przerwał się program rozwoju?!

To jest nasza iluzja. Jesteśmy odseparowani od tego, co się z nami dzieje.

Pytanie: Dlaczego czujemy się niezależni od natury?

Odpowiedź: Ta iluzja dana jest nam specjalnie, abyśmy doszli do tego, że w rzeczywistości istniejemy w prawie i to prawo musimy poznać.

Kiedy poznamy najważniejsze prawo matrixa, wtedy staniemy się bardziej oświeconymi ludźmi. A potem trzeba będzie iść jeszcze dalej.

Wiedza ta powinna zobowiązywać nas do tego, żebyśmy zrozumieli zarządzanie matrixem: jakie mamy do tego odniesienie i dlaczego zostaliśmy stworzeni takimi, żeby z jednej strony być w nim, a z drugiej strony nie odczuwać tego, że istniejemy w nim.

W zasadzie człowiek jest jak duchowo chory. Ma absolutne rozdwojenie jaźni. To znaczy z jednej strony nim zarządzają, z drugiej strony on myśli, że on zarządza. I ten dualizm zaczyna go martwić – świat staje się takim, jakby on stracił kontrolę nad sterem, a do tej pory wydawało mu się, że sterował nim.

Prowadzi to do tego, żeby człowiek pocierpiał, poszukał i ze swoich wewnętrznych duchowych poszukiwań wreszcie zdecydował, że musi zrozumieć ogólne prawo wszechświata.

A zrozumieć je można tylko w tym przypadku, jeśli będzie on doświadczał go na sobie i na miarę podobieństwa do tego prawa będzie go poznawał. Ale w żadnym wypadku nie z zewnątrz, jak tego chcemy.

Pytanie: Jak w takim razie zmieni się jego życie?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami tego prawa. Człowiek będzie żył według zasad matrixa: powszechne obdarzanie, powszechna zależność, wszyscy razem powiązani wzajemną odpowiedzialnością.

W rzeczywistości jest to wielkie szczęście, dlatego że w ten sposób osiąga się wiedzę, zrozumienie, włączenie w ogromny, nieskończony, a jednocześnie tak bliski system.

Pytanie: Czy człowiek traci przy tym swoją indywidualność?

Odpowiedź: W żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie, on zaczyna odnajdować indywidualność, której wcześniej w nim nie było! Dlatego najpierw należy nami dobrze wstrząsnąć i pokazać, że w ogóle nie znajdujemy się w tym systemie, a potem dać nam możliwość powoli wejść w niego.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 19.09.2016


Nasz świat istnieje w „matrycy”

каббалист Михаэль Лайтман Opinia: Nasz świat istnieje w „matrycy” – komputerowym programie, stworzonym przez wyższy rozum. Nasz wszechświat, świat, który uważamy za „realny” w rzeczywistości jest rezultatem symulacji komputerowej – pisze Business Insider na podstawie opinii naukowców Bank of America.

Komentarz: Według Kabały, istniejemy w zamkniętym systemie, zwanym ADAM, w którym działa siła całkowitego wzajemnego powiązania wszystkich jego części. Ta siła, która łączy wszystkie części systemu, zwana jest Stwórcą. Wszystkie części systemu istnieją w całkowitej, wzajemnej zależności.

Aby podnieść system z poziomu „stworzenia”, nieświadomego istnienia do poziomu „Stwórcy”, świadomego i swobodnego istnienia, siła uruchamiająca i determinująca wszystkie stany systemu, zwana „Stwórca”, jest ukryta.

W wyniku ukrycia siły, wypełniającej system, jego części czują się swobodne i znajdują się w stosunku do siebie w chaotycznym swobodnym ruchu. Ta swoboda jest iluzoryczna. W rzeczywistości siła, która zarządza całym systemem, jest ukryta tylko przed samymi częściami.

Celem rozwoju części systemu jest osiągnięcie pełnej swobody działania i poprzez to upodobnienie się do jedynej zarządzającej siły – „Stwórcy”. Dzisiejszy stan systemu jest gotowy i popycha on swoje części do ujawnienia tego stanu.
Przez sam system, taki stan jest oceniany jako „kryzys” w języku greckim, lub „maszber” po hebrajsku, co oznacza poród – narodziny nowego stanu.


Wszystkie prawa natury – to właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wszystkie prawa natury to właściwości Stwórcy?

Odpowiedź: Oczywiście. Cała natura – to właśnie Stwórca. Tylko istnieje jej część odkryta i ukryta.

Mówimy o Stwórcy, jako ukrytej stronie natury, dlatego to, co jest nam ujawnione – to Jego zniekształcona część, którą specjalnie tak odczuwamy, z powodu naszych nienaprawionych organów zmysłów, z powodu egoizmu.

Komentarz: W ciągu ostatnich stu lat, ludzkości zostało odkryte ponad dwieście fizycznych praw natury.

Odpowiedź: To jest również przejaw właściwości Stwórcy, na przykład, siła przyciągania.

Nie ma nic, oprócz Stwórcy i człowieka, odczuwającego Go. Tylko pytanie jest takie, co właściwie czuje człowiek, w jaki sposób, i w jakimi właściwościami.

Wszystko, co można sobie wyobrazić – to Stwórca. My znajdujemy się w Nim, tylko czujemy Jego bardzo niewielką i całkowicie zniekształcona część, przeciwstawną do Jego prawdziwych właściwości.

Wznosząc się na sto dwudziesty piąty duchowy stopień, człowiek staje się podobny do Stwórcy i On ufa człowiekowi, odkrywając mu całą wiedzę konstruktywnych działań.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.03.2016


Czy Einstein był kabalistą?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie jest Pana odniesienie do Einsteina – wielki fizyk, filozof, a może kabalista?

Odpowiedź: Nazwałbym Einsteina w pewnym sensie kabalistą. A to dlatego, że: wprowadził pojęcie względności, dokładniej człowieka obserwatora, człowieka – i tym samym wprowadził do nauki, świata pojęcie względności naszego postrzegania, wiedzy, życia.

Wszystko zależy od samego obserwatora, od jego właściwości – a to już jest, właśnie kabalistyczna ocena człowieka, ocena człowieka względem Absolutu, Stwórcy, właściwości pełnego związku (emanacji, miłości) wszystkich (przeciwstawnych) części i właściwości przyrody.

A poza tym, wszystko, co postrzegamy – jest postrzegane przez człowieka, a o tym, co znajduje się poza nim nie możemy nic powiedzieć. Mówimy tylko o tym, co osiągamy. Tak twierdzi Kabała i dlatego jest ona – nauką i podstawą wszystkich nauk.


Prezenty Abrahama

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czym wschodnie duchowe metody różnią się od nauki Kabały, przecież wydają się mówić o podobnych rzeczach?

Odpowiedź: W świecie istnieje 3800 różnych religii i przekonań. W rzeczywistości wszystkie główne religie pochodzą od Abrahama, który żył w starożytnym Babilonie, około 3,5 tysiąca lat temu.

Abraham nauczał swojej metody, czyli nauki Kabały niewielką grupę, którą nazwał Izrael. A wszystkim pozostałym narodom dał „prezenty” – inne formy wiary. Tora opowiada, że Abraham rozdał prezenty synom swoich nałożnic i wysłał ich na Wschód, skąd wszystkie te metody dzisiaj dochodzą do nas z powrotem.

Różnica polega na tym, że metoda Abrahama posiada zdolność naprawy człowieka, czego nie ma w żadnej innej metodzie. Nauka Kabały pozwala nam przyciągnąć dobrą siłę, ukrytą w przyrodzie, która przemieni naszą nienawiść do siebie nawzajem w miłość.

Dobrą siłę dodaje się do naszej egoistycznej natury i my stajemy się nosicielami dwóch sił. Połączenie tych dwóch sił pozwala nam pracować z nimi, prawidłowo się rozwijać i odkryć dodatkową formę rzeczywistości, znajdującą się poza nami.

O istnieniu takiej rzeczywistości mówi współczesna fizyka. Oprócz postrzeganego przez nas świata, naszego Wszechświata, istnieją inne formy rzeczywistości. Nauka Kabały pozwala nam wyjść poza ramy ograniczenia tego świata i zobaczyć wyższe światy.

Żadna inna metoda nie dysponuje taką możliwością, ponieważ one nie zawierają światła powracajacego do źródła. Unikalność Tory jest w tym, że zawiera ona siłę, która naprawia naszą naturę i podnosi nas nad egoizmem do natury emanacji i miłości, otwierając nam oczy, jak jest powiedziane: „Swój świat zobaczysz za życia”.

Z programu radiowego 103FM, 03.05.2015


Świadomość kolektywna ma wpływ na fizyczny świat

каббалист Михаэль Лайтман Badania naukowców z uniwerysytetu Princeton sugerują, że emocje lub myśli podtrzymywane przez kilkoro ludzi jednocześnie mogą wywierać wpływ na fizyczną rzeczywistość.

Myśl posiada siłę, nie tylko w ideologicznym sensie. Ona przejawia się fizycznie. Myśl wspólnie skierowana przez ludzi posiada większą moc.

Już w latach 90-tych w laboratorium w Princeton studiowanie świadomości ludzkiej pokazało, że umysł ludzki jest w stanie wpływać na generator liczb losowych.

W wyniku tych doświadczeń pojawiło się kilka pytań: czy wpływa na rzeczywistość emocjonalna reakcja ludzi podczas trzęsienia ziemi lub poważnego ataku terrorystycznego, czy fanów piłki nożnej?

Czy ogólna radość ludzi podczas wielkiego święta ma wpływ na nasze urządzenia?

Analiza dowodzi o głębokich, nieświadomych związkach między ludźmi, nawet jeśli nie mają fizycznego kontaktu między sobą.

Komentarz: Kabała pozwala dojść do świadomego, wspólnego, celowego pozytywnego oddziaływnia na świat. Innej metody nie ma. Dlatego jej główną zasadą takiego działania na świat jest – „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego“.


Dwie nauki

каббалист Михаэль Лайтман Istnieje nauka, która bada nasz świat ogólnie – te siły, które go tworzą i w nim działają. Jest to nauka (lub nauki) naszego świata.

Istnieje nauka, która bada ogólną siłę całego stworzenia, siłę, która tworzy cały wszechświat, w tym jego część ukrytą przed nami. Ta ogólna siła wszystkiego, co istnieje, nazywa się Elokim. Ją bada nauka kabały.

Do badania sił naszego świata używamy urządzeń, instrumentów, odczynników i np. innych urządzeń naszego świata. Przy czym wszystko badamy naszymi naturalnymi organami zmysłów. Notorycznie z nich korzystamy i tylko w nich istniejemy, i poznajemy.

W celu zbadania wyższego świata musimy najpierw uzyskać organy zmysłów do wyższego świata, a dopiero potem, tak jak w naszym świecie, możemy go zbadać.

Dlatego nauka kabały dzieli się na dwie części:

  • naprawa naszych organów zmysłów na podobieństwo wyższego świata

  •  a potem, już z ich pomocą, badanie wyższego świata.

Naukę kabały odkrył pierwszy kabalista – Adam i od niego rozpoczęło się badanie wyższej siły i wyższego świata. Różnica wyższej siły od wyższego świata jest w tym, że wyższa siła istnieje sama w sobie, a wyższy świat – jest to to, co postrzega w sobie kabalista jako przejaw wyższej siły w swoich właściwościach.


Błąd Hawking’a

каббалист Михаэль Лайтман Replika: Znany naukowiec Stephen Hawking uważa, że ludzkość zniszczy sama siebie. Zagrożenie dla świata przedstawiają trzy czynniki: wojna nuklearna, ocieplenie klimatu i genetycznie zmodyfikowane wirusy.

Tym nie mniej, jak mówi Hawking, ludzkość ma szansę na przeżycie, a w zasadzie wydarzy się to na przełomie tysięcy lat albo dziesiątek tysięcy lat, ale do tego czasu odkryją się nowe planety i będzie gdzie uciekać…

Odpowiedź: Naukowcy dzisiaj doszli do takiego momentu, że zdają sobie sprawę, że znajdują się w martwym punkcie i nie są w stanie niczego zaoferować.

Z nauki naszego świata nie możemy już wydobyć niczego wartościowego. Ona tylko pomaga technologii i nic więcej. Kiedyś ona rozwijała nas – ponad ziemię, do gwiazd, w głąb przyrody. Dzisiaj w zasadzie rozumiemy, jak to wszystko działa, a co najważniejsze – zaczynamy widzieć, że to nie przynosi nam szczęścia!

Wcześniej myśleliśmy, że nauka wybawi nas od wszystkich problemów, doprowadzi do zwycięstwa komunizmu na świecie. Nauka, technologia, kultura, wychowanie, wykształcenie pozwoli człowiekowi wznieść się ponad wszystko!

Dzisiaj nauka zaczyna pokazywać nam, że wszystko zależy od człowieka, a nie od jego rozumu. Ponieważ człowiek zaczyna używać umysł egoistycznie, dla własnego dobra i tylko tym zniewala innych i niszczy wszystkie swoje osiągnięcia.

Kto by pomyślał pięćdziesiąt lat temu, że znajdziemy się w tak opłakanym stanie? W latach 60-tych ubiegłego wieku rozpoczęły się loty w kosmos, pojawił się amerykański sen, by wszyscy posiadali dom, samochód, pracę, emeryturę itd. Co dzieje się dzisiaj? Ginie średnia klasa, już jej nie ma. Jeden procent na górze posiada całe bogactwo, a 99% na dole nic nie może zrobić.

Dzieci w przeciętnych rodzinach muszą dorabiać, żeby zapłacić za naukę itd. 99% ludzkości pozbawiona jest poważnych perspektyw rozwoju.

Egoizm jest nieograniczony. On tak wzrósł, że 1% populacji będzie posiadał wszystko, a okruchy pozostaną dla niższych warstw tylko po to, żeby nie umarły i tylko dla tych z nich, które będą potrzebne dla tego jednego procentu.

Reszta zostanie zniszczona. Po co potrzebne jest tych 7 miliardów? Jeśli 1% populacji będzie potrzeba pół miliarda ludzi, to tyle zostawią.

Pytanie: Uważa Pan, że naukowcy nie wykażą się nowym myśleniem?

Odpowiedź: Nie. Rzecz nie w naukowcach, a w psychologii człowieka. Ją należy zmienić.

Ale psychologii człowieka w tym świecie nie można zmienić! Nie posiadamy do tego żadnych sił, ponieważ cały świat zbudowany jest tylko na jednym egoistycznym dążeniu – do siebie, do siebie, do siebie. Na tym bazuje i zwierzęca, i roślinna, i także nieożywiona przyroda, a tym bardziej człowiek, który oprócz tego wykorzystuje naukę i technikę, żeby egoistycznie zgarnąć wszystko dla siebie.

Pytanie: Odwieczne pytanie: „Co robić?“

Odpowiedź: To nie odwieczne pytanie. Dopiero teraz staje przed nami i dzięki temu, że wychodzi z głębi zrozpaczonego, zmęczonego, pozbawionego złudzeń z opuszczonymi rękami człowieka, ono wymaga odpowiedzi.

Odpowiedź jest w nas i my kabaliści mamy obowiązek przekazać ją każdemu człowiekowi. To jest nasze zadanie.

Jestem pewien, że to zrobimy. Pomóżcie nam w tym!

Z programu TV „ Aktualności z Michaelem Laitmanem“, 20.01.2016