Artykuły z kategorii Budowa wszechświata

Z iluzorycznego świata w świat prawdy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak nastąpiło przejście w świat materialny niewidzialnego, duchowego świata?

Odpowiedź: Nie istnieje żadna materia i materializacja. Wszystko, co nas otacza istnieje w naszej wyobraźni, tylko w nas, w naszych odczuciach.

Jest to absolutnie subiektywne, dlatego że my istniejemy w określonych parametrach i czujemy wszystko tylko w odniesieniu do siebie.

Pytanie: Dlaczego nasz iluzoryczny świat istniejący tylko w naszej wyobraźni jest tak straszny i cierpienia milionów są tak nie do zniesienia?

Odpowiedź: Żeby wypchnąć nas z niego do góry w lepszy świat. Dopóki tego sami nie zechcemy, będziemy znajdować się tutaj i będziemy cierpieć.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.03.2017


Dlaczego dusza potrzebuje naprawy?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego dusza potrzebuje naprawy?

Odpowiedź: Pierwotnie istnieje jedno jedyne stworzenie, zwane „duszą”. Dlatego, aby stworzenie mogło poczuć siebie samodzielnym i osiągnąć największy rozkwit – poziom Stwórcy, ono musi przejść rozbicie i naprawę.

Dlatego w naszym świecie otrzymujemy naszą duszę po kawałku. W każdym z nas jest mała część ze wspólnej duszy, która nazywa się Adam Riszon lub po prostu Adam (pragnienie). A napełnieniem duszy jest światło.

1 rysunek norbert

Początkowo stworzone stworzenie praktycznie nie odczuwało siebie, dlatego że było w nim bardzo małe pragnienie i bardzo małe światło. Aby doprowadzić je do stanu podobnego do Stwórcy, dusza rozbiła się na 600 tysięcy podstawowych części i jeszcze wiele różnych „odłamków“ w rezultacie dalszego podziału.

2 rysunek norbert

W każdym odłamku, tj. w maleńkiej indiwidualnej duszy, również istnieje swoje pragnienie i napełnienie. Podczas rozbicia te odłamki zaczęły odczuwać się samodzielne, między nimi pojawiły się „przegrody”, jak między ludźmi. I my zaczęliśmy odczuwać siebie odciętymi, oddzielonymi, oderwanymi od siebie nawzajem. To oderwanie od siebie nawzajem nazywa się egoizmem. A teraz musimy zebrać wszystkie odłamki i doprowadzić do pierwotnego stanu – zjednoczyć w jedno wspólne pragnienie i napełnić jednym wspólnym światłem.

3 rysunek norbert

Ale gdzie wtedy podzieje się egoizm, który nas tak oddziela, że każdy jest zamknięty w swojej małej skorupie? – Nigdzie. Musimy zjednoczyć się między sobą wbrew egoizmowi, i wtedy otrzymamy światło 613 razy większe, niż uprzednio.

4 rysunek norbert

W taki sposób zamiast tego, aby czuć znikomy ułamek życia: tutaj zimno, tam ciepło, trochę światła, trochę cienia – zaczniemy odczuwaćnadzwyczajne zachwycające stany. Poczujemy, z Kim mamy do czynienia, Kto daje nam siłę i życie, jak można odnosić się do Stwórcy i wejść z Nim w stan: „Ja – do Wyższego, i On – do mnie”. Innymi słowy, zaczniemy poznawać Stwórcę i podnosić się na Jego poziom.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.04.2017


Kto rozbił duszę?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli w systemie jest tylko Stwórca i stworzenie, to kto rozbił wspólną duszę?

Odpowiedź: Stwórca. On też tak mówi: „Stworzyłem egoizm, ale dałem Torę do jego naprawy”. „Naprawcie i otrzymacie wynagrodzenie. Z tego małego „żuczka”, jakim Ja was stworzyłem, możecie osiągnąć Mój poziom: wieczność, doskonałość, wiedzę, rozkosz. Wszystko jest przed wami!”

Stwórca mógł Sam natychmiast umieścić nas w doskonałym stanie. Ale rzecz w tym, że musimy sami zapragnąć i sami osiągnąć ten poziom, korzystając ze swojej wolnej woli.

Pytanie: Co to nam da?

Odpowiedź: Poczucie poznania, odkrycia, napełnienia. „To wszystko – ja!”

Wyobraźcie sobie człowieka, który urodził się, jako syn króla i tego, który sam osiągnął ten stan i został królem. W tym jest cała różnica.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.04.2017


Dziesięć sfirot – podstawa wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Baal HaSulam, „Wstęp do Księgi Zohar”: Wszystko, o czym mówi mądrość Kabały – to wiedza o dziesięciu sfirot’ach i ich różnych kombinacjach. I te pojęcia zupełnie wystarczą, aby rozkryć istotę dowolnej wyższej wiedzy.

Pytanie: Co to jest „dziesięć sfirot”?

Odpowiedź: Podstawa wszechświata – to światło, ale nie światło postrzegane przez nas, a szczególna energia, która rozprzestrzenia się, emanuje, tworzy, napełnia i zmienia wszystko. W swoim pierwotnym stanie ono nazywa się „Keter” (korona).

Rozprzestrzeniając się z góry w dół, światło tworzy punkt – pragnienie, które zaczyna rosnąć pod jego wpływem.

Z zerowego położenia, gdzie punkt przedstawia po prostu właściwość światła, on zmienia się w pierwszym stadium i zaczyna rozumieć, czego pragnie. To pierwsze rozprzestrzenienie pragnienia nazywa się „Hochma”.

2017-03-05_vebinar_01_01 norbert2

W drugim stadium pragnienie pod wpływem światła przekształca się w przeciwstawną sobie właściwość – właściwość Biny. Ono także pragnie, ale tylko obdarzać.

Pragnienie zaczyna dostrzegać właściwości światła (emanacji) i staje się podobne do niego, jak mały człowiek w stosunku do dużego, kiedy on wzoruje się na dorosłym człowieku przyswajając sobie jego właściwości, przyzwyczajenia i poglądy.

Trzecie stadium – to pragnienie Biny, aby stać się podobnym do Keter. Ponieważ Keter stworzyła właściwość Hochma, to Bina także tworzy następną właściwość – „Zeir Anpin” (Z“A), co w  tłumaczeniu z języka aramejskiego oznacza „mała twarz“. Mała – dlatego, że pochodzi nie od  Keter, a od  podobieństwa do niej.

Następnie w pragnieniu pojawia się dążenie, aby otrzymać więcej – całe ogromne światło, które pochodzi z zerowego stadium. To – czwarte stadium, lub „Malchut”, od słowa „królestwo” – królestwo pragnienia.

Oprócz tych czterech części, istniejących w naturze, nic więcej nie zostało stworzone. Cały Wszechświat, planety, wewnętrzne części człowieka, nasza psychologia, umysł – każdy system, jaki byśmy nie wzięli, składa się z tych części i ich hierarchii.

Zeir Anpin z kolei składa się z sześciu części. W ten sposób całe stworzenie przedstawia dziesięć części lub dziesięć sfirot. Sfira (od słowa „świecąca”) – jest to świecenie określoną właściwością. Każda sfira – to cały system wzajemnie oddziałujących między sobą sił.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


„Kupić” właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман 0-жесты Wszystkie nasze ziemskie pragnienia przedstawiają sobą stworzenie (Malchut). My jesteśmy stworzeniem. Dziewięć części, które schodzą w Malchut – są to wyższe siły albo dziewięć sfirot oddziaływania Stwórcy na nas. Dlatego parcuf (duchowe ciało) zawsze dzieli się na dziewięć i jeden.

2017-03-05_vebinar_01_02 norbert

Zadanie stworzenia polega na tym, aby podnieść się do poziomu Stwórcy. Oznacza to, że my z naszego stanu musimy opanować dziewięć sfirot i przekształcić je w swoje osobiste właściwości. Wtedy osiągniemy Stwórcę.

Realizacją tej metody zajmuje się nauka Kabały, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy „kupić” sobie dziewięć wyższych właściwości istniejących w całkowicie pozaziemskiej atmosferze i w ten sposób stać się podobnymi do Stwórcy, wznieść się na Jego poziom wieczności, nieskończoności, absolutnego dobra.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musimy zdobyć - to dziewięć właściwości (dziewięć pierwszych sfirot), które znajdują się między nami i Stwórcą. Musimy odkryć je w sobie. I wtedy odkryjemy w sobie Stwórcę, dlatego że wszystko odkrywa się wewnątrz człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Dwie siły wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wziąć dowolną literę alfabetu hebrajskiego, to elementy, z których ona się składa – są to punkt i dwie linie. Nie istnieją żadne inne formy?

Odpowiedź: Punkt, pionowe i poziome linie tworzą różnego rodzaju kombinacje dwóch sił, które tworzą wszystko, co możemy zobaczyć, czuć, dostrzec, poczuć – wszystko, co istnieje nie tylko w naszym świecie, ale także we wszystkich światach.

Pytanie: Adam Riszon odczuwał poziomą siłę jak siłę obdarzania, a pionową jak siłę otrzymywania – czy, to znaczy, że on czuł w sobie te dwie siły?

Odpowiedź: Oczywiście, i dlatego on je odkrył.

W świecie nie ma nic oprócz tych dwóch sił. Powiedzmy, plus-minus, elektron-pozytron. A cała reszta – to ich pochodne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Pięć światów między Stwórcą i nami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest pięć światów między Stwórcą i nami?

Odpowiedź: Istnieje pięć części duchowego systemu – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut, które następnie dają swoje odzwierciedlenie w pięciu światach: Adam Kadmon, Acilut, Brija, Jecira i Asija.

2017-03-05_vebinar_04 norbert

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Jak pragnienie może rosnąć?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak pragniene może rosnąć, przecież to nie jest kwiatek w ziemi?

Odpowiedź: Pragnienie może rosnąć pod wpływem wyższego światła (Keter). Światło, wpływając na punkt pragnienia, zaczyna je rozwijać.

2017-03-05_vebinar_02_04 norbert 3

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017