Artykuły z kategorii Budowa wszechświata

Dziesięć sfirot – podstawa wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Baal HaSulam, „Wstęp do Księgi Zohar”: Wszystko, o czym mówi mądrość Kabały – to wiedza o dziesięciu sfirot’ach i ich różnych kombinacjach. I te pojęcia zupełnie wystarczą, aby rozkryć istotę dowolnej wyższej wiedzy.

Pytanie: Co to jest „dziesięć sfirot”?

Odpowiedź: Podstawa wszechświata – to światło, ale nie światło postrzegane przez nas, a szczególna energia, która rozprzestrzenia się, emanuje, tworzy, napełnia i zmienia wszystko. W swoim pierwotnym stanie ono nazywa się „Keter” (korona).

Rozprzestrzeniając się z góry w dół, światło tworzy punkt – pragnienie, które zaczyna rosnąć pod jego wpływem.

Z zerowego położenia, gdzie punkt przedstawia po prostu właściwość światła, on zmienia się w pierwszym stadium i zaczyna rozumieć, czego pragnie. To pierwsze rozprzestrzenienie pragnienia nazywa się „Hochma”.

2017-03-05_vebinar_01_01 norbert2

W drugim stadium pragnienie pod wpływem światła przekształca się w przeciwstawną sobie właściwość – właściwość Biny. Ono także pragnie, ale tylko obdarzać.

Pragnienie zaczyna dostrzegać właściwości światła (emanacji) i staje się podobne do niego, jak mały człowiek w stosunku do dużego, kiedy on wzoruje się na dorosłym człowieku przyswajając sobie jego właściwości, przyzwyczajenia i poglądy.

Trzecie stadium – to pragnienie Biny, aby stać się podobnym do Keter. Ponieważ Keter stworzyła właściwość Hochma, to Bina także tworzy następną właściwość – „Zeir Anpin” (Z“A), co w  tłumaczeniu z języka aramejskiego oznacza „mała twarz“. Mała – dlatego, że pochodzi nie od  Keter, a od  podobieństwa do niej.

Następnie w pragnieniu pojawia się dążenie, aby otrzymać więcej – całe ogromne światło, które pochodzi z zerowego stadium. To – czwarte stadium, lub „Malchut”, od słowa „królestwo” – królestwo pragnienia.

Oprócz tych czterech części, istniejących w naturze, nic więcej nie zostało stworzone. Cały Wszechświat, planety, wewnętrzne części człowieka, nasza psychologia, umysł – każdy system, jaki byśmy nie wzięli, składa się z tych części i ich hierarchii.

Zeir Anpin z kolei składa się z sześciu części. W ten sposób całe stworzenie przedstawia dziesięć części lub dziesięć sfirot. Sfira (od słowa „świecąca”) – jest to świecenie określoną właściwością. Każda sfira – to cały system wzajemnie oddziałujących między sobą sił.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


„Kupić” właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман 0-жесты Wszystkie nasze ziemskie pragnienia przedstawiają sobą stworzenie (Malchut). My jesteśmy stworzeniem. Dziewięć części, które schodzą w Malchut – są to wyższe siły albo dziewięć sfirot oddziaływania Stwórcy na nas. Dlatego parcuf (duchowe ciało) zawsze dzieli się na dziewięć i jeden.

2017-03-05_vebinar_01_02 norbert

Zadanie stworzenia polega na tym, aby podnieść się do poziomu Stwórcy. Oznacza to, że my z naszego stanu musimy opanować dziewięć sfirot i przekształcić je w swoje osobiste właściwości. Wtedy osiągniemy Stwórcę.

Realizacją tej metody zajmuje się nauka Kabały, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy „kupić” sobie dziewięć wyższych właściwości istniejących w całkowicie pozaziemskiej atmosferze i w ten sposób stać się podobnymi do Stwórcy, wznieść się na Jego poziom wieczności, nieskończoności, absolutnego dobra.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musimy zdobyć - to dziewięć właściwości (dziewięć pierwszych sfirot), które znajdują się między nami i Stwórcą. Musimy odkryć je w sobie. I wtedy odkryjemy w sobie Stwórcę, dlatego że wszystko odkrywa się wewnątrz człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Dwie siły wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wziąć dowolną literę alfabetu hebrajskiego, to elementy, z których ona się składa – są to punkt i dwie linie. Nie istnieją żadne inne formy?

Odpowiedź: Punkt, pionowe i poziome linie tworzą różnego rodzaju kombinacje dwóch sił, które tworzą wszystko, co możemy zobaczyć, czuć, dostrzec, poczuć – wszystko, co istnieje nie tylko w naszym świecie, ale także we wszystkich światach.

Pytanie: Adam Riszon odczuwał poziomą siłę jak siłę obdarzania, a pionową jak siłę otrzymywania – czy, to znaczy, że on czuł w sobie te dwie siły?

Odpowiedź: Oczywiście, i dlatego on je odkrył.

W świecie nie ma nic oprócz tych dwóch sił. Powiedzmy, plus-minus, elektron-pozytron. A cała reszta – to ich pochodne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Pięć światów między Stwórcą i nami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest pięć światów między Stwórcą i nami?

Odpowiedź: Istnieje pięć części duchowego systemu – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut, które następnie dają swoje odzwierciedlenie w pięciu światach: Adam Kadmon, Acilut, Brija, Jecira i Asija.

2017-03-05_vebinar_04 norbert

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Jak pragnienie może rosnąć?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak pragniene może rosnąć, przecież to nie jest kwiatek w ziemi?

Odpowiedź: Pragnienie może rosnąć pod wpływem wyższego światła (Keter). Światło, wpływając na punkt pragnienia, zaczyna je rozwijać.

2017-03-05_vebinar_02_04 norbert 3

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017