Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 10.07.2016

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieje jakieś pytanie, na które chciałby Pan odpowiedzieć, ale ono nie było zadane?

Odpowiedź: Nie. Ja chcę odpowiadać tylko na te pytania, które wy zadajecie.

Pytanie: W jaki sposób egoizm dzieli się na całe siedem miliardów ludzi?

Odpowiedź: On dzieli się według poziomów: zero, jeden, dwa, trzy, cztery egoistyczne poziomy. W tym istnieje i porusza się naprzód cała ludzkość, wchodząc stopniowo w uświadomienie egoizmu jako zła.

Pytanie: Wychodzi na to, że jeśli ludzie zaczną masowo dążyć do samorozwoju i samopoznania, to kryzys się zakończy?

Odpowiedź: Oczywiście. Żadnego kryzysu w rzeczywistości nie ma. Jest to tylko demonstracja naszego stanu.

Pytanie: W jaki sposób odzwierciedla się praca kabalistów w zewnętrznym świecie?

Odpowiedź: Jeśli kabalista skutecznie przyciąga ludzi, aby zastanowili się nad swoim losem, nad wolną wolą, nad wzniesieniem się na następny poziom, to pozytywnie wpływa na całą ludzkość. Ludzkość wtedy doświadcza mniejszego nacisku zła i ma doskonałą okazję do myślenia i podejmowania prawidłowych decyzji.

Pytanie: Jaka ilość ludzi w połączeniu może zapobiec trzeciej wojnie światowej albo jaka powinna być jakość tych dusz?

Odpowiedź: Tych dusz powinno być 6000 i ich jakość powinna być taka, żeby one dążyły do pełnego wzajemnego zjednoczenia między sobą, jak opisane jest to w Kabale – podobnie do stada ptaków, lub ławicy ryb.

Pytanie: Dlaczego nie istnieje jeden światowy rząd zamiast ONZ, która jest tylko witryną. Czy w przyszłości będzie istnieć altruistyczny światowy rząd?

Odpowiedź: Oczywiście. Napisane jest o tym w książce „Ostatnie pokolenie”.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że te wszystkie miliony ludzi na świecie, które są zaznajomione z Kabałą – to jest zalążek nowego pokolenia?

Odpowiedź: Oczywiście. Ci ludzie tak się nazywają – nowe, lub ostatnie pokolenie. „Ostatnie” – na tym poziomie, a „nowe” – na następnym.

Pytanie: W każdym razie, ten materialny świat się skończy, a co dalej? Czy oczekuje nas coś dobrego?

Odpowiedź: Dalej – następny stopień jego rozwoju. Kiedyś byliśmy nieożywionymi elementami, następnie – roślinnymi, później – zwierzęcymi. Teraz znajdujemy się już na ludzkim poziomie, a następny – to już duchowy poziom. I tak poruszamy się naprzód. A na duchowym poziomie też istnieje wiele poziomów i podpoziomów do świata Nieskończoności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.10.2016