Artykuły z kategorii

Na ostatnim etapie rozwoju ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli poznanie duchowości jest indywidualne, to jak rezultaty połączenia z innymi mogą wpłynąć na to, że nie muszę już ponownie przechodzić przez to, co miało miejsce w przeszłości?

Odpowiedź: Jesteśmy pierwsi na ostatnim etapie rozwoju ludzkości i musimy całkowicie przez niego przejść.

Ponieważ Kabała była zamknięta, ukryta przed milionami na przełomie 2000 lat, musimy ją teraz ożywić. I my ją ożywiamy i zaczynamy rozpowszechniać. Dlatego jesteśmy pierwszymi, pionierami w jej rozpowszechnianiu.

Pytanie tylko, czy w przeszłości były zrobione jakieś naprawy, których w tej chwili nie musimy już przechodzić? Można powiedzieć, że na nieożywionym, roślinnym i zwierzęcym poziomie duszy, naprawy są praktycznie zakończone. A ostatni stopień należy jeszcze naprawić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.02.2018


Moje myśli na Twitterze, 21.06.18, cz.2

каббалист Михаэль Лайтман Różnica między Kabałą i religią polega na tym, że Kabała uczy zjednoczenia ludzi, aby w swojej jedności, w miłości do bliźniego mogli odkryć właściwość zwaną Stwórca. „Od miłości do bliźniego – do miłości do Stwórcy“, co jest celem rozwoju i naprawy człowieka.

Zachowanie Trumpa nie jest kwestią charakteru, ale ekonomii. Globalna gospodarka utknęła w ślepy zaułeku. W każdym razie nastąpi podział rynków. Kto zamknie swój rynek przed importem, jak Trump, wygrywa w zapewnieniu roboczych miejsc pracy dla swoich ludzi. To lepsze, niż wojna.

@Michael Laitman


Powrót do miłości

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Gdy wszyscy pozbędą się egoizmu i staną się doskonali, czy będą rodzić się dzieci i czy będą one doskonałe od urodzenia?

Odpowiedź: Tak, absolutnie doskonałe. Wtedy świat stanie się światem zwierzęcym i każdy będzie czynił tylko dobro, żadnego zła nie będzie.

Pytanie: I wtedy, jak powiedziano, wilk będzie leżał razem z koziołkiem, a mały chłopiec będzie bawił się z nimi?

Odpowiedź: Jeśli egoizm będzie całkowicie naprawiony, czy jest możliwe, żeby jeden zaszkodził drugiemu?

Pytanie: Co wtedy będzie jadł „wilk”? Czym się nasyci?

Odpowiedź: Tylko obdarzaniem innych, nie będzie potrzeby żadnego jedzenia, w ogóle nic. Jak tylko świat będzie stopniowo osiągał stan końcowej naprawy, wszystkie jego detale zaczną znikać z naszego odczucia.

Nieożywiona, roślinna, zwierzęca natura i człowiek przejdą na niematerialny poziom, dlatego że egoizmu, jako takiego już nie będzie, nie będzie materii.

Materia – to tylko iluzja dana nam w odczuciach po to, abyśmy odpracowali na niej powrót do altruizmu, do właściwości obdarzania i miłości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.02.2017