Artykuły z kategorii

Kiedy zaczyna się życie duchowe?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Od jakiego momentu zaczyna się życie duchowe człowieka?

Odpowiedź: Od chwili, gdy zaczyna próbować widzieć we wszystkim, że „nie ma nikogo oprócz Niego” – że tylko Stwórca określa jego właściwości, uczucia, myśli i wszystko, co on w nich czuje. Przecież to – nie on sam a Stwórca, który wszystko tworzy.

Pytanie: Czy to dlatego on zaczyna kochać wszystko, co go otacza?

Odpowiedź: Tak on chociażby zaczyna przybliżać się do miłości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.02.2018


Moje myśli na Twitterze, 29.06.18

каббалист Михаэль Лайтман Wiara powyżej wiedzy – to stan duchowy, kiedy człowiek czuje zły wpływ tego świata na niego, ale przyjmuje go jako pochodzący od Stwórcy i dlatego reaguje na zło, odnosząc się do Stwórcy, aby cierpienia nie zasłaniały przed nim Stwórcy, a doprowadziły do fuzji z Nim.

Uczestniczymy w upadku wszystkich państwowych, finansowych i publicznych systemów. Z reguły w przeszłości, wewnętrz istniejących systemów rodziły się i rozwijały nowe. Ale dzisiaj tego nie obserwujemy. Dlatego, że przed nami mają miejsce narodziny całkowicie nowego systemu!

Egoizm – to siła, która specjalnie przeszkadza korekcie duszy. Naprawić ją może tylko wyższe światło. Dlatego cała duchowa ścieżka sprowadza się do modlitwy – prośby do Stwórcy, aby nas naprawił. Egoizm zmusza nas do zwrócenia się do Stwórcy. On jest aniołem Stwórcy!

@Michael Laitman


Z czego wynika strach przed Kabałą?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Z czego wynika nieprzezwyciężony strach, gdy chcesz zajmować sie Kabałą?

Odpowiedź: Strach pochodzi z nieznajomości tego, czym jest Kabała.

Nie ma nic lepszego, bardziej praktycznego, bardziej koniecznego, niż korekta własnej duszy. To jest to, co istniało przed twoimi fizycznymi narodzinami w naszym świecie, i to jest to, co pozostanie z tobą po śmierci ciała; to jest wieczna część ciebie.

I należy rozwinąć ją tak, abyś jeszcze na tym świecie poczuł Wyższy świat przez swoją duszę i zaczął się z nią indentyfikować, a nie ze swoim ciałem. Musimy do tego dojść. Nie ma w tym nic przerażającego.

Pytanie: Czy można uwolnić się od lęku, otrzymać „poduszkę bezpieczeństwa”, wchodząc w specjalną wewnętrzną więź z innymi studiujacymi Kabałę?

Odpowiedź: Możliwe, że teraz właśnie prowadzą cię przez to. Ale, w zasadzie ludzie studiują Kabałę, aby zrozumieć swoje przeznaczenie. To również dobrze. Zdarza się, że ludzie przychodzą do Kabały z lęków i niepokoju, aby znaleźć jakieś oparcie na tym świecie, w tym życiu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.02.2018


Nie niszczyć ego

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Czy Kabała proponuje zniszczenie ego?

Odpowiedź: Nie. Kabała – jest to metoda mówiąca, jak prawidłowo pracować z egoizmem i używać go w pełnej mocy. Właśnie dlatego nazywa się nauką Kabały, od słowa „otrzymywać”.

Pytanie: Oznacza to, że niemożliwe jest zniszczenie egoizmu?

Odpowiedź: To jest niemożliwe i nie jest konieczne.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 10.04.2018


Moje myśli na Twitterze, 28.06.18

каббалист Михаэль Лайтман „Modlitwa wielu” – to jest to, kiedy modlę się za innych, którzy wydają mi się istnieć poza mną.

Proszę Stwórcę, aby zjednoczył wszystkich w jedną duszę, „Adama” i modlę się za nią.

W ten sposób odtwarzam swoją duszę.

Albowiem oprócz duszy „Adam” nie ma żadnej rzeczywistości – z wyjątkiem Stwórcy.

Trzeba szukać takich stanów, które doprowadzą mnie do ujawnienia we mnie zła. Oznacza to „przebudzenie ciemności”, której wcześniej nie widziałem. W ten sposób stwarzam pragnienie modlitwy, uczę się prosić Stwórcę. To jedyna rzecz, która mi pomoże!

@Michael Laitman