Artykuły z kategorii

Co to jest „centrum kręgu“?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest „centrum kręgu“?

Odpowiedź: Centrum kręgu jest to stan, w którym całkowicie anulujemy swój egoizm, swoje „ja” i łączymy punkty w sercu, nasze dążenia skierowane na zewnątrz siebie.

Pytanie: Ale jak człowiek, który po raz pierwszy usiadł w kręgu może anulować swój egoizm?

Odpowiedź: Nie może. On będzie słuchał innych, uczestniczył razem z nami, jak dziecko, które trzymamy na rękach.

Nasza ludzka społeczność jest bardzo różnorodna i musimy zaakceptować wszystkich.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.02.2017


W spokoju i doskonałości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co oznacza kabalistyczna zasada „Światło znajduje się w spokoju i w doskonałości“?

Odpowiedź: Światło znajduje się w spokoju, dlatego że nie ma w nim innych motywów, działań, pragnień, z wyjątkiem obdarzania, emanacji, wpływania, napełniania, to znaczy generowania wyłącznie dobra.

To nie znaczy, że ono nie robi żadnych działań. Światło wykonuje różne działania, w tym zmiany, ale wszystkie są skierowane tylko na maksymalne napełnienie, nasycenie, danie rozkoszy obiektowi na który ono spływa.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.11.2017


„Ekran“ i odpowiedzialność społeczna

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W Kabale używa się takiego terminu jak „ekran na pragnienie otrzymywać”. To oznacza, że człowiek zawsze będzie chciał coś otrzymywać.

Czy można porównać pojęcie odpowiedzialności społecznej lub odpowiedzialności przed społeczeństwem, do pojęcia „ekranu”?

Odpowiedź: Tak. Ekran – to absolutnie ścisła anty-egoistyczna, anty-indywidualna, społeczna skłonność w działaniach i myślach człowieka. To znaczy działanie w imię społeczeństwa wbrew egoizmu.

Z programu TV”Ostatnie pokolenie”, 20.08.2017