Artykuły z kategorii

Wiara ponad wiedzą – to zrozumienie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Z jednej strony mówi Pan o wierze ponad wiedzą. Z drugiej strony, że w Kabale w ogóle nie ma wiary, a tylko zrozumienie. Jak to zinterpretować?

Odpowiedź: Wiara ponad wiedzą – to jest właśnie zrozumienie. Wiara – to właściwość obdarzania, właściwość Biny. Obdarzanie ponad egoizmem nazywa się „wiarą ponad wiedzą”. Za pomocą tego warunku człowiek odkrywa dla siebie Wyższy świat.

Z tym, że w naszym świecie pojęcie wiary zostało zniekształcone, już nic nie można zrobić. W naszym świecie wszystko jest zniekształcone.

Tylko o człowieku, który podniósł się do właściwości obdarzania, można powiedzieć, że jest wierzący.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Dlaczego na świecie jest niewielu kabalistów?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego na świecie jest tak mało kabalistów?

Odpowiedź: Po to, by odkryć wyższy świat wystarczy jeden-dwóch kabalistów, później jeszcze kilkudziesięciu innych. A do nich już powinni przyłączyć się pozostali. Wszystko idzie według piramidy zstępującej z góry w dół.

Dzisiaj ci, którzy systematycznie angażują się w naszą światową społeczność, tworzą wystarczającą ilość ludzi, zdolnych przyciągnąć wyższe światło do naszego świata. Zostaje tylko, żeby cały świat choć jakkolwiek przyłączył się do nas.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Zyskać nowy wzrok

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób kabalista używa szóstego zmysłu do analizy swoich działań i pragnień?

Odpowiedź: Kiedy przychodzi wyższe światło i ujawnia w tobie właściwość obdarzania (Biny), której wcześniej w tobie nie było i stajesz się obdarzającym, rozumiejącym, widzącym wszystko w odbitym świetle, wtedy masz zupełnie inny wzrok. Równocześnie zyskujesz nowy wymiar nad naszym ziemskim, i wszystko staje się jasne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Jak kabalista odnosi się do cierpienia?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak bardzo kabalista jest odporny na uczucie cierpienia, pustki, rozczarowania?

Odpowiedź: Kabalista nie jest wytrwały na fizyczne cierpienia. Podobnie jak wszyscy inni egzystujący w materialnym ciele, on pozostaje zwierzęciem i wszystko tak samo postrzega. Nie ma żadnej różnicy między nim a innymi ludźmi.

Inną rzeczą jest jego stosunek do Źródła cierpienia. On w pełni usprawiedliwia Stwórcę, ponieważ rozumie, jak bardzo pomaga mu to oderwać się od egoizmu. Dlatego kabalista zupełnie inaczej odnosi się do chorób i wszelkich udręk.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Tora i Kabała

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kabaliści biorą teksty z Tory, wyjaśniają je, komentują i potem mówią, że to jest Kabała. Czy istnieje różnica między Torą i Kabałą?

Odpowiedź: Tora jest Kabałą. Kabała w języku hebrajskim nazywa się „Torat emet”, to znaczy „prawdziwa Tora”. Ona mówi o wewnętrznym znaczeniu tego, o czym opowiada się alegorycznym językiem w Torze.

W „Przedmowie do Nauki Dziesięciu Sfirot“ Baal HaSulam pisze, że kabaliści nie mieli innego wyjścia, jak wyjaśnić strukturę Wyższego świata ziemskim językiem.

W rzeczywistości w Torze nie mówi się o naszym świecie, a tylko o wzajemnym oddziaływaniu sił i właściwości świata duchowego.

Pytanie: Co było wcześniej: Kabała czy Tora? Jaka jest różnica między nimi?

Odpowiedź: Tora została napisana około 3000 lat temu, a Kabała – nauka o systemie sterowania naszym światem – pojawiła się znacznie wcześniej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Jedyna właściwa Kabała

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego nie współpracuje Pan z innymi, podobnymi organizacjami?

Odpowiedź: Nie znam organizacji, które naprawdę zajmują się Kabałą. Są oczywiście ci, którzy podają się za kabalistów, ale w rzeczywistości są albo wierzącymi, albo psychologami. Są jeszcze tacy, którzy pod sztandarem Kabały zajmują się wzbogacaniem.

Prawdziwą Kabałą zajmuje się tylko nasza organizacja i ja osobiście. Nie chcę przez to powiedzieć, że stawiam siebie wysoko. Mówię tylko o tym, że zajmuję się według metody Baala HaSulama i Rabasza, i uważam tę metodę za jedyną właściwą Kabałę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Wychowanie poprzez otaczające światło

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Baal HaSulam pisze, że u ludzi konieczne jest pobudzić pragnienie duchowości. On interpretuje: człowiek, dla którego życie społeczeństwa jest ważniejsze niż własne życie, nazywana się duchowym.

Ale jak można wychować egoistę, żeby nagle zaczął w ten sposób odnosić się do innych?

Odpowiedź: Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy wychowywani w polu wyższego światła. I dlatego, jeśli ludzie zbierają się razem, to dzięki temu, że wpływają na siebie nawzajem, tworzą pole, które ich utrzymuje.

Jak magnes trzyma kawałek żelaza nad powierzchnią, tak i to pole stworzone przez społeczeństwo może powstrzymać egoistyczną jednostkę by nie popadła we własny egoizm, a istniała ponad nim. To jest właśnie wzajemne poręczenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Zdolności umysłowe i Kabała

 каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Twierdzi Pan, że do studiowania Kabały człowiek nie potrzebuje żadnych zdolności umysłowych, tylko przyciągania wyższego światła. Myślę, że Panu odpowiada mieć niewykształconych uczniów.

Odpowiedź: Rzecz w tym, że ty mówisz o zwierzęcym, egoistycznym umyśle, który pomaga człowiekowi na tym świecie. Zakres jego umysłu może być od głupca do Einsteina, ale nie będzie miał nic wspólnego z Kabałą.

Dlatego najważniejsze dla człowieka to – pragnienie poznania Stwórcy, a ono nie zależy od żadnych zdolności umysłowych.

Niemniej jednak większość moich studentów ma wyższe wykształcenie.

Pytanie: Ale jeśli oni nie mieliby wykształcenia, czy to w ogóle nie ma dla Pana znaczenia?

Odpowiedź: Absolutnie! Ważne jest tylko pytanie o sens życia i bardzo wielkie pragnienie, by je zrealizować.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Kabaliści i ludzkość

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto jest bardziej odpowiedzialny za przyszłość świata: kabaliści, czy ludzkość? Którzy są teraz bardziej bezradni?

Odpowiedź: Bardziej bezradna jest ludzkość, mniej – kabaliści. Jednak bardziej odpowiedzialni są kabaliści a mniej – ludzkość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Czy zmienia się psychika podczas studiowania Kabały?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy zmienia się psychologia człowieka studiującego Kabałę?

Odpowiedź: Oczywiście, że się zmienia. Po pierwsze zaczyna rozumieć, że wszystko, co mu się przydarza pochodzi z góry.

Po drugie to wszystko dzieje się tylko po to, aby wprowadził w swój świat Stwórcę, aby próbował usprawiedliwiać Go zawsze, niezależnie od odczuć i oddziaływań. Jak jest napisane: „Z tyłu i z przodu Ty obejmujesz mnie”, to znaczy wszędzie działa Stwórca albo bezpośrednio lub pośrednio – albo w ukryciu, albo w odkryciu.

Musimy starać się, aby Stwórca zawsze był odkryty dla nas i żeby nawet najgorsze okoliczności nie zasłaniały Go przed nami. Wszakże w rzeczywistości nie są to okoliczności a nasze egoistyczne pragnienia.

Jeśli te pragnienia są małe, zerowego lub pierwszego poziomu, wtedy Stwórca jest słabo ukryty i możemy znajdować się w tak zwanym świetle Hasadim.

A są jeszcze pragnienia drugiego, trzeciego i czwartego poziomu – bardzo ciężkie pragnienia, które przeprowadzają nas przez ciężkie egoistyczne stany, ale w nich możemy być połączeni ze Stwórcą. Wszakże, kiedy Stwórca pogrąża nas w ciężkim egoizmie, a my mimo wszystko nie odrywamy się od Niego, nie poddajemy się żadnym egoistycznym pokusom, wtedy już znajdujemy się w stanie otrzymywania ze względu na obdarzanie.

Musimy zrozumieć, że zanim cokolwiek będzie naprawione, konieczne jest najpierw zanurzenie się w to. Jak jest powiedziane; nie ma sprawiedliwego, który nie naruszyłby czegoś, a następnie w naprawionej formie osiągnął sprawiedliwość. Oznacza to, że zawsze najpierw ma miejsce pogrążenie w egoizm, powstaje problematyczna sytuacja, a potem następuje jej naprawa.

Dlatego kabalista – jest to człowiek, który doświadcza absolutnie wszystkich stanów, które mogą mieć miejsce w naszym świecie.

Komentarz: W tych słowach jest mało reklamy…

Odpowiedź: Ja tutaj niczego nie reklamuję. Najważniejszą rzeczą jest, aby człowiek znał prawdę. Żyjemy w takich czasach, kiedy nastąpiła pora, aby o tym wszystkim wiedzieć. Nie mamy czasu na wszelkiego rodzaju piękne metody, teorie czy filozofie.

Dzisiaj znajdujemy się w stanie, kiedy musimy absolutnie wszystko przekazywać ludziom, a później oni sobie poradzą. Przecież zamieszanie, w którym teraz znajduje się ludzkość, nie jest już tym, co było kiedyś. Wcześniej świat był spokojny, a dzisiaj przeżywa poważne stresy. Mam nadzieję, że rozpowszechnienie kabalistycznej wiedzy pomoże nam odkryć prawdziwy świat tak szybko, jak to możliwe.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017