Artykuły z kategorii

Kiedy zniknie czas

как один человек с одним сердцем Pytanie: Co to jest za działanie duchowe – zebrać razem pragnienia?

Odpowiedź: To znaczy doprowadzić wszystkie pragnienia do jednego pragnienia, podobnego do Stwórcy.

Jest to jedyne duchowe działanie: stać się jak jeden człowiek z jednym sercem, z jednym zamiarem związanym z jednym Stwórcą. I wtedy między tym zbiorowym obrazem człowieka i Stwórcy ma miejsce połączenie.

W tej samej sekundzie znika czas, odległość, znikają światy, i pozostaje tylko połączenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.03.2017


Dwa spojrzenia na rzeczywistość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nie powinienem napełniać egoistycznych pragnień tego, kogo nienawidzę? Czy muszę pokochać w nim śpiący zarodek duszy?

Odpowiedź: Pięknie powiedziane. Absolutnie dokładnie. Ty nie kochasz człowieka, nienawidzisz go swoimi egoistycznymi właściwościami. A jeśli miałbyś altruistyczne właściwości – to byś go kochał.

Stwórca widzi nas jako absolutnie dobrych, ale nie dlatego, że On okłamuje samego siebie, jak matka, która myśli, że ​​jej dziecko jest najlepsze, a dlatego że poprzez swoje właściwości On postrzega nas jako absolutnie naprawionych. Przecież nasze nienaprawione właściwości są potrzebne tylko po to, byśmy sami to sobie uświadomili i osiągnęli odczucie naprawionych właściwości.

To znaczy, spoglądając na nas z góry: jesteśmy jednością, wszystko jest wspaniale, wszystko jest pięknie.

A nasze spojrzenie z dołu: jesteśmy rozbici, rozproszeni i dlatego postrzegamy Stwórcę w formie naszego strasznego świata.

Naszym zadaniem jest połączenie tych wizji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.04.2017


W czym jest sens życia?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego osiągniecie wspólnej duszy jest równoznaczne ze znalezieniem osobistego sensu życia?

Odpowiedź: Sens życia – polega na napełnieniu innych, dlatego że w ten sposób staję się podobnym do Stwórcy i podnoszę się na Jego poziom – wieczności, nieskończoności, świadomości i odkrycia całego nieskończonego, ponadczasowego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.04.2017