Artykuły z kategorii

Dlaczego nazizm nieuchronnie prowadzi do wojny?

каббалист Михаэль Лайтман Świat na rozdrożu, cz. 6

Pytanie: Dlaczego, jak widać z historii, nazizm i faszyzm nieuchronnie prowadzą do wojny?

Odpowiedź: Inaczej nie może być! Wydawałoby się, że dlaczego nazizm nie może pozostać wewnątrz swojego kraju? Ale jeśli jest to połączenie, które opiera się na egoizmie, ono inspiruje jego przywódców do podporządkowania sobie kogoś innego. Ego, założone u podstaw faszystowskiego ustroju, zobowiązuje ludzi do walki. To jak mafia.

Pytanie: Demokracja oparta na egoizmie, również powoduje negatywne konsekwencje. Ale, dlaczego właśnie nazizm prowadzi do wojny?

Odpowiedź: Nazizm jednoczy ludzi, a demokracja nie. Liberalizm pozwala każdemu robić wszystko, co tylko chce. Chociaż, to też do pewnego czasu, a w swoim końcowym stadium demokracja prowadzi do zjednoczenia i to właśnie w egoistycznej formie. I wtedy „egoizm + zjednoczenie” generuje wielką siłę, która wymaga swojej realizacji, chce pokonać, podbić innych.

Jest to naturalna kolejność rozwoju egoizmu: feudalizm → kapitalizm → pseudo-socjalizm / demokracja / liberalizm → nazizm. Nie można inaczej, musimy dojść do połączenia.

Załóżmy, że w okresie dziesiątek lat, większość państw na świecie będzie musiała osiągnąć zjednoczenie, każde wewnątrz siebie. Rozwój egoizmu jest taki, że wymaga zjednoczenia albo w naturalny sposób, którym jest nazizm, albo drogą światła, to znaczy, zbudowania społeczeństwa przyszłości, opartego na wzajemnym obdarzaniu.

Jedno z dwóch, ale połączenie jest obowiązkowe. Na osi rozwoju ludzkości zostały już wyznaczone oznaczenia, które oczywiście różnią się dla każdego kraju i każdego narodu. Ale jeśli chodzi o rozwinięte (egoistycznie) kraje, to został im wyznaczony pewien termin, podczas którego one muszą osiągnąć  wewnętrzną spójność: albo za pomocą egoizmu, albo powyżej niego.

Podstawą każdego społeczeństwa jest egoizm, wokół którego podobnie, jak owoc wokół pestki, otacza go zewnętrzny społeczny ustrój: feudalizm, kapitalizm, socjalizm, nazizm. Zewnętrzna forma – jest to rezultat wewnętrznego rozwoju egoizmu i ona zmienia się wraz z nim.

Początkowo odpowiada ona swojemu jądru, ale egoizm nadal dojrzewa. I dlatego w pewnym momencie zewnętrzna forma musi się zmienić, aby odpowiadać nowej formie wewnętrznego jądra.

Nie czujemy, jak ukryty w nas egoizm zmienia się i jakie formy przechodzi. My zauważamy w społeczeństwie tylko zewnętrzne przejawy, jak w dziecku, które nagle nauczyło się mówić, robić coś nowego, dlatego że rozwinęło się wewnętrznie.

Ogólny wewnętrzny egoizm rozwija się i dlatego zgodnie z nim musi się zmienić zewnętrzna forma społeczeństwa. Dowolny społeczny ustrój jest bezpośrednią konsekwencją, ukrytej wewnątrz niego formy egoizmu. Jeśli będziemy naprawiać egoizm, to oczywiście, razem z nim zmieni się również zewnętrzna forma społeczeństwa. Otrzymując metodę naprawy społeczeństwo samo zbuduje nowe społeczne stosunki w konsekwencji zmiany egoizmu.

Dlatego nie ma sensu próbować budować socjalizm, czy komunizm, nazizm, kapitalizm itd. Zamiast tego należy zająć się naprawą egoizmu założonego wewnątrz ludzi, i wtedy oni sami zbudują społeczeństwo odpowiednie do ich wewnętrznych właściwości.

A dopóki zewnętrzna forma nie odpowiada wewnętrznemu jądru, wojny i rewolucje będą dalej mieć miejsce. Tak to działa: wewnętrzny egoizm społeczeństwa określa jego zewnętrzną formę, społeczny ustrój.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z lekcji na temat „Europa na rozdrożu”, 21.08.2017


Świat na rozdrożu, cz.5

каббалист Михаэль Лайтман Z artykułu Baal HaSulama „Ostatnie pokolenie”: Stało się oczywistym, że świat błędnie uważa nazizm wyłącznie za wytwór Niemiec, podczas gdy jest on konsekwencją demokracji i socjalizmu, pozostawionych bez religii, moralności i osądu światowego.

A jeśli tak, to wszystkie narody są tutaj równe i nie ma żadnej nadziei, że ze zwycięstwem sojuszników naziści znikną, dlatego że jutro nazizm przyjmą, na przykład Anglosasi – przecież i oni żyją w świecie demokratów i nazistów.

Nieprzerwany rozwój egoizmu zgodnie z formułą założoną w naturze, doprowadza nas do połączenia, które nazywa się „demokracja”. Widzimy, że prędzej czy później w procesie rozwoju we wszystkich krajach i we wszystkich narodach powstaje „demokratyczny” ustrój.

„Demokracja” oznacza, że ​decyduje większość. Ale, jakby to się nie wydawało paradoksalnym, właśnie po demokratycznym ustroju pojawia się faszystowski. Już byliśmy świadkami takich przykładów we wszystkich możliwych formach, i to nie jest przypadek, a naturalny rozwój. Demokracja i socjalizm rodzą faszyzm i nazizm. Należy zrozumieć, że jest to naturalny rozwój, który wydarzy się wszędzie.

Wezwania do demokracji, socjalizmu, ultra-liberalizmu, powszechnej równości, do władzy większości ustanawiają równość w społeczeństwie, które nie dzieli się już na arystokratów i plebejuszy, na bogatych panów i biednych niewolników. Wszyscy zaczynają się mieszać i jakby panuje równość wśród wszystkich. Oznacza to, że ludzie zaczynają się ze sobą zbliżać i łączyć.

Ale ich połączenie okazuje się egoistyczne, i dlatego na początku doprowadza ich do  liberalizmu, demokracji, socjalizmu, które następnie w naturalny sposób przechodzą w nazizm, faszyzm. Takie są etapy rozwoju egoizmu. I przeciw temu możliwy jest tylko jeden środek – zjednoczenie na przeciwnej podstawie, nieegoistycznej, a powyżej egoizmu, tak zwanej „wiarą ponad wiedzą”.

Okazuje się, że wszystkie kraje, które w procesie swojego rozwoju nie przechodzą na metodę Abrahama, to znaczy metodę nauki Kabały, z pewnością dojdą do nazizmu, czy chcą tego, czy nie. Oczywiście, istnieje bardzo duża różnica między Indiami, czy Chinami, jeśli porównamy je z Europą i Ameryką. Tam, gdzie istnieje dużo demokracji i socjalizmu – tam szybciej zostanie ustanowiony nazizm.

W Indiach, czy Chinach, dojście do władzy faszystów potrwa jeszcze wiele lat, dlatego że tam nawet nie próbuje się ustanowić równości, a panuje dyktatura. Ale w Europie i w Ameryce wydarzy się to bardzo szybko. I będzie to naturalny rozwój. Baal HaSulam pisał o nazistach w Ameryce jeszcze w latach 20-tych przeszłego wieku. I to nie było proroctwo – po prostu on znał prawa natury i jej rozwoju.

Jeśli Ameryka jest to bardzo szybko rozwijające się państwo, to nie może być, żeby ona nie doszła do faszyzmu i nazizmu po Niemczech. I ludzkość musi uświadomić sobie, że znajduje się na rozdrożu dwóch dróg.

Albo czeka ją faszyzm, albo przejmie ona nową metodę edukacji według metody Kabały, i wszyscy zaczną rozumieć, gdzie się znajdujemy. Sama ta wiedza już uzdrawia ludzkie społeczeństwo, przecież przebudza ogromne otaczające światło, które z pewnością naprawi ludzkość.

Nie ma innej drogi – tylko rozpowszechnianie metody połączenia, i to jest nasz obowiązek. Dlatego właśnie otrzymaliśmy pragnienie studiowania nauki Kabały – to jest nasza misja. Oczywiście, że zainteresowanie Kabałą nie jest nam dane po to, żeby obojętnie spoglądać, jak świat zmierza ku przepaści.

Z lekcji na temat „Europa na rozdrożu”, 21.08.2017