Artykuły z kategorii

Jesteśmy szczęśliwi, że pojawiliśmy się na świecie w tym czasie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na ile rozumiem, ważne odkrycia i wynalazki w duchowej sferze zdarzały się od czasu do czasu. Czy można powiedzieć, że wzrost pragnienia wiedzy duchowej jest cykliczny?

Odpowiedź: Tak. W ewolucji ludzkości istnieją różne okresy: bardziej intensywne i mniej intensywne itd.

Żyjemy w bardzo szczególnym, kluczowym,intensywnym okresie rozwoju człowieka, gdy cała przeszłość jego rozwój systematyzuje się, łączy się, integruje i dochodzi do jednego wspólnego mianownika – do wniosku, że cały świat znajduje się teraz w potrzebie transformacji z otrzymywania na obdarzanie. W związku z tym, mamy do czynienia w tej chwili  z bardzo poważnym etapem ewolucji ludzkości!

Powinniśmy dziękować Stwórcy za to, że dał nam taką możliwość. Jak pisze Baal HaSulam: „Cieszę się, że pojawiłem się na tym świecie, w tym czasie, kiedy przeżywa on tak wielkie zmiany“.

Dziś jesteśmy świadkami jeszcze większych zmian, ponieważ realizujemy to, co nam przygotowali Baal HaSulam i Rabasz. Jesteśmy tymi duszami, które odkrywają drogę wszystkim innym duszom do pałacu Stwórcy, do połączenia się z Wyższą siłą, do wzniesienia się po 125 stopniach światów w górę! My tworzymy do tego fundament.

Nasz stan – jest najbardziej krytyczny w całej historii ludzkości, ponieważ nigdy w świecie nie istniało takie zjawisko, kiedy z pełnej ciemności zbierają się razem zupełnie dalekie, różne cząsteczki wspólnej duszy, rozbite i rozproszone w wielkiej ciemnej przestrzeni, i zaczynają ponownie zbierać się w jedną całość!

I to, że dzieje się to z nami i nad nami, jest wielkim szczęściem, którego staliśmy się godni tylko my! Dlatego konieczne jest, aby dołożyć jeszcze trochę wysiłku, aby zacząć odpowiadać jednolitemu stworzeniu i stać się podobnym jemu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.01.2016


Od czego zależy wielkość nauczyciela?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego prawdziwa wielkość nauczyciela jest zawsze przed nami ukryta?

Odpowiedź: Dlatego, że niczego nie możecie zobaczyć.

Dla przykładu, ja – twój nauczyciel. I co dalej? Możesz patrzeć na mnie ile chcesz, ale żadnej wielkości we mnie nie zobaczysz.

Zobaczysz we mnie tylko starego człowieka, który bardzo pragnie, żeby ludzie zaczęli studiować naukę Kabały, przy czym nie z jego własnych książek, a z autetycznych źródeł Baal HaSulama i Rabasza. Można wziąć Księgę Zohar i pisma Ari – proszę, ale są one znacznie trudniejsze i bardziej od nas oddalone.

Do pewnego poziomu ja jestem po prostu specjalistą metody zbliżenia do Stwórcy. Metodykiem! I tego cię nauczam.

Wielkość nauczyciela, jak również wielkość Stwórcy, zależy od ucznia. Stwórca odkrywa się nam tylko w miarę naszego uczucia Jego wielkości. Dlaczego jest On ukryty? Dlatego, że ty Jego w czymś nie umieściłeś.

I nauczyciel – w takim samym stopniu. Skąd znasz swojego nauczyciela? Ty jego nie znasz. Dlatego, wszystko zależy od jego wielkości w twoich oczach. I nic więcej!

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Czy Wyższy świat można poczuć od urodzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wielcy kabaliści lub specjalne dusze: Ari, Baal HaSulam – za każdym razem, w każdej inkarnacji nauczali, przekraczali machsom, czy odczuwali Wyższy świat i nasz świat już od urodzenia?

Odpowiedź: Nikt nie odczuwa wyższego świata od urodzenia. Nie ma żadnych możliwości bez włożenia wysiłku, bez grupy, zacząć odczuwać Wyższy świat, Stwórcę, dlatego że dla postrzegania Jego konieczne jest stworzenie duchowego kli/naczynia. Nikt nie rodzi się kabalistą.

Jesteśmy specjalnie stworzeni w taki sposób, żebyśmy mogli stać się samodzielni, równolegle do Stwórcy. A otrzymując coś bez świadomego wysiłku, niemożliwym jest cokolwiek zrozumieć. Nie można zacząć rozumieć wewnętrznego sensu świata, jeśli nie dostrzeże się go właśnie z przeciwstawnego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.09.2016


„Duchowy bałwan”

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Nie opuszcza mnie marzenie o rodzinie, w której może mieć miejsce odkrycie Stwórcy między małżonkami. Czy mój drogocenny – „duchowy bałwan”, nie przeszkadza mi w realizacji moich marzeń?

Odpowiedź: To nie zależy od niego. I w żadnym wypadku nie masz prawa demonstrować mu swoich pretensji!

Dlatego, że dążenie do Stwórcy, daje sam Stwórca. Do Kabały doprowadza człowieka sam Stwórca. W czwartym punkcie przedmowy do „Nauki Dziesięciu Sfirot” powiedziano, że Stwórca kładzie rękę człowieka na szczęśliwą drogę i mówi: „Wybierz sobie to. Weź i idź”.

Dlatego, jeśli pojawiło się w nas pragnienie odkrycia Stwórcy, to ono jest nam dane przez Stwórcę, i nieważne jest to, czy jesteś kobietą. A twojemu małżonkowi tego pragnienia nie dano. To znaczy, że ty powinnaś je realizować, a on nie powinien – on jest absolutnie wolny.

Nie wiesz, jaką on ma duszę, kiedy ona musi się realizować. Być może ona się już zrealizowała i istnieje na tym świecie teraz obok ciebie, aby właśnie w taki pasywny sposób, pomóc Ci w twojej realizacji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.06.2016


Duchowa przyjemność

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Baal HaSulam, w jednym ze swoich listów pisze, że jeśli ludzie odkryliby najmniejszą duchową rozkosz, to zgodziliby się odrąbać sobie ręce i nogi siedem razy dziennie, tylko po to, żeby móc ją poczuć. Dlaczego?

Odpowiedź: To jest przenośnia. On ma na myśli, że najmniejsza duchowa rozkosz nie może być porównywana z najmocniejszą przyjemnością tego świata, ponieważ wszystkie ziemskie stany są ograniczone. A duchowe przyjemności nie mają granic.

To nie jest ilościowa przyjemność, jakie istnieją w naszym świecie. To przyjemności, które nie mają nieograniczenia objętościowego, i dlatego nie można ich zmierzyć metodami, ramami, jednostkami miary naszego świata.

Można to odczuć w przeciągu kilku lat zajmowania się nauką Kabały.

Z lekcji w języku rosyjskim, 28.08.2016


Działają siły a nie dźwięki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Język światła, Tory, przenika przez wszystkie światy. A, czy język ludzi w tym świecie tworzy tylko wibracje?

Odpowiedź: Oczywiście. Możesz krzyczeć, kląć, śpiewać piękne piosenki, modlić się – robić, co chcesz. To nie ma znaczenia. Na Stwórcę nic nie działa.

Możecie zostać usłyszani tylko wtedy, gdy wasze pragnienia będą bezinteresownie skierowane przez waszych przyjaciół na dobro ,według „duchowej broni”, bezpośrednio do Stwórcy.

Jest to język zmysłowy – język przyjaźni, połączenia, miłości i jedności. Nawet nie trzeba go ubierać w słowa i wymawiać, on i tak działa. Przecież działają siły, a nie fale dźwiękowe.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016