Artykuły z kategorii

Czy w duchowym świecie istnieje egoizm?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Egoizm – jest to przejściowy stopień do wejścia w duchowy świat. Czy ego wzmacnia się po przejściu w duchowe?

Odpowiedź: Nie, w duchowym świecie egoizmu jako takiego nie ma. Tam jest on przekształcony na altruizm, na odwrotne działanie – z korzyścią dla innych. Po przejściu w duchowe on w pełni pracuje na obdarzanie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.06.2017


Co Księga Zohar wnosi w życie człowieka?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zohar – to dobra siła? Co ona wniesie w moje życie?

Odpowiedź: Księga Zohar może dać Ci wszystko, co jest w twoich najskrytszych pragnieniach, ale tylko wtedy, gdy wcześniej sformujesz z siebie naczynie do jej otrzymania.

Tak właśnie jest powiedziane na początku Księgi Zohar: „Otwórzcie mi swoje serce, a ja odkryję wam świat”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.02.2017


Wyższe prawo natury

каббалист Михаэль Лайтман Etyczna forma, która definiuje życie wszystkich narodów, powinna przede wszystkim zobowiązać ich przedstawicieli do obdarzania bliźniego– według zasady (gdy życie innego jest ważniejsze, niż własne życie) „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”… (Baal HaSulam „Ostatnie pokolenie”)

Wszystkie narody muszą dojść do wypełnienia tego wyższego prawa, które łączy wszystkie części natury, w tym, nieożywioną, roślinną i zwierzęcą w jeden jedyny system.

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” – znaczy więcej niż siebie, dlatego że osiągnięcie właściwej więzi z bliźnim prowadzi nas do wzniesienia nad naszym materialnym życiem. Każdy człowiek jest zobowiązany to zrobić.

Z programu TV „Ostatnie pokolenie”, 05.06.2017