1000 ludzi przyjdzie się uczyć, a do światła wyjdziemy jak 1

Mędrcy powiedzieli: „Tysiące przychodzi się uczyć – i tylko jeden wychodzi ku światłu”. Tych tysiąc ludzi dzięki swoim studiom stworzyli możliwość, że jeden będzie mógł wznieść się do światła, bo wszystko na świecie zbudowane jest jak piramida. W przeciwnym razie jest to niemożliwe.

Z całego nieożywionego poziomu wychodzi jedna roślina. Z całego roślinnego poziomu – jedno zwierzę. Dlatego jest to niemożliwe bez tych  tysięcy, którzy zaczęli się uczyć doprowadzić tylko jednego do światła.

Tych tysiąc ludzi tworzą jedno duchowe naczynie-kli, żeby w wyniku ich pracy powstała jedna siła, która w konsekwencji osiągnie światło. To oznacza, że osiągną oni stopień ogólnej jedności.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 09.11.2011